Ὁ Πεταλωτής καί οἱ διακοπές του!

Ὁ Πεταλωτής καί οἱ διακοπές του!Διαβάζω στήν σελίδα “Μεταφράσεις-Νέα τουρκικῶν ἐφημερίδων καί ἱστοσελίδων” ὃτι ὁ ἀγαπητός μας κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Γεώργιος Πεταλωτής, ξεκουράστηκε γιά λίγες ἡμέρες στήν Τουρκία!

Συγκεκριμένα βρέθηκε στό Οὐλουντάγ πού διαθέτει φημισμένο χιονοδρομικό κέντρο,  πρό κειμένου νά περάσῃ τήν Πρωτοχρονιά του καί νά κάνῃ σκί! Ἐδήλωσε μάλλιστα ” Ἦλθα ἐδῶ ἐπεί δή τό Οὐλουντάγ εἶναι ἓνα πολύ καλό χιονοδρομικό κέντρο.¨

Ὃμως γνωρίζουμε πώς ὁ κος Πεταλωτής ἀγωνίζεται ἐνάντια στήν οἰκονομική κρίσι! Φαντάζομαι πώς τό μέγιστον κομμάτι τοῦ ἀγῶνος του θά ἀφορᾷ τήν  Ἑλλάδα μας! Ἒτσι μοῦ ὑπαγορεύει ἡ λογική μου!

Ἐάν ὃμως ἰσχύῃ κάτι τέτοιο, γιατί δέν πῆγε σέ κάποιο Ἑλληνικό χιονοδρομικό κέντρο νά περάσῃ  τίς διακοπές του; Νά μείνῃ  τό χρῆμα του ἐδῶ, νά περάσουν καί κάποιοι ἂλλοι ἀνθρώπινη Πρωτοχρονιά!

Κάποιοι ἂλλοι…

Αὐτοί πού σέ πληρώνουν κύριε Πεταλωτή μας…

Πού δέν πᾶνε διακοπές οὖτε στό ἐπόμενο τετράγωνο…

Πού μαθαίνουν γιά τίς δικές σου οἰκογενειακές διακοπές καί τούς γυρίζει τό μάτι ἀνάποδα….

Πού “ἀνέχτηκαν” κάθε περικοπή πού ψήφισες ἐσύ καί τό κόμμα σου ἀλλά δέν εἶδαν νά κόβῃς ἐσύ κάτι…

Οὖτε τά ταξείδια στά ἐξωτερικά…

Οὖτε τά χιονοδρομικά κέντρα…

Οὖτε κάτι κι ἀπό τά δικά σου ἐπιδόματα…

Κύριε Πεταλωτή μας….

Καί μᾶς τήν ἒκανες καί τήν ἀνακοίνωσι κύριε Πεταλωτή μας!!!

Εἲχαμε τό τετράτομο  κοινόν  “ἱστορικό βαλκανικόν” ἒργο πού μᾶς ξεφουρνίσατε πρό ἡμερῶν… Τώρα θά ἒχουμε καί σύσφιξι σχέσεων στά Πανεπιστήμια μέ τήν Τουρκία…

Τί νά πῶ… Δέν ἒχω ἀντίρρησι… Ἀρκεῖ φυσικά νά μιλᾶμε γιά Πανεπιστήμια κι ὂχι γιά  “Πανεπιστήμια”… κύριε Πεταλωτή μας….

Γιατί κύριε Πεταλωτή μας… Σφίξε σφίξε σχέσεις, στό τέλος θά κολλήσουμε… Καί δέν μᾶς πάει οὖτε ἡ μαντίλα οὖτε τό φέσι….

Φιλονόη.

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply