Οἱ «ἀναβαθμίσεις» τοῦ GAP!

Νετάκιας σήμερα! (Εἴπαμε, ἐκτιμῶ τὸν ταχύτατον καὶ σαφή τρόπο γραφῆς του.) 

Λίγα λόγια, λίγες εἰκόνες καὶ πολλὰ συμπεράσματα. Οἱ «ἀναβαθμίσεις» τοῦ GAP!1

O Καραμανλής παρέδωσε την χώρα (Α-) κι ο Ηρόστρατος ΓΑΠ την κατήντησε (CCC)!

Ο Καραμανλής παρέδωσε την χώρα στην 32α θέση , ο ΓΑΠ την πήγε στην 123η!

Ο Καραμανλής παρέδωσε το Χρηματιστήριο στις 2680, ο ΓΑΠ το πήγε στις 992 μονάδες (επίπεδα 1997)

Ο Καραμανλής παρέδωσε τα spread 133 (περίπου 1,5% με 1,8%) κι οΓΑΠ τα πήγε στα 1200+.

    ΕΘΝΟΣ. "Παίρνει Μαστίγιο για να σώσει την Πατρίδα"

ΕΘΝΟΣ. “Παίρνει Μαστίγιο για να σώσει την Πατρίδα”

Αυτά για να ξέρουμε…

Προσωπικῶς πάντως δὲν ἀθωώνω τὸν Καραμανλῆ. Μὲ τίποτα. Ἐὰν δὲν ἦταν ἄξιος καὶ ἱκανὸς γιὰ πρωθυπουργίες, ὑπῆρχε καὶ ἡ παραίτησις. Δὲν κατάφερε νὰ φέρῃ τάξι. Συνεπῶς ἀκυρώνεται. Τί σημασία ἔχει τὸ γεγονὸς τῆς καταγγελίας ἐὰν δὲν προχωρᾶ κάποιος καὶ στὴν κάθαρσι; Γιατί καταγγέλει (πρωθυπουργὸς γάρ) ἐὰν δὲν ἔχῃ τὸ σθένος καὶ τὴν πυγμὴ νὰ ἀλλάξῃ τὰ δεδομένα; 
Συνεπῶς κι αὐτὸς ἄκυρος. Τὸ ὁλίγον ἔγγυος στὴν δική μας περίπτωσι δὲν ἰσχύει.  Ἢ εἶσαι ἱκανός νὰ κάνῃς κάτι, ἢ δὲν εἶσαι. Τὸ «δὲν μὲ ἄφησαν» εἶνα λόγια μικρῶν κι ἀνικάνων. 
(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply