Ἄρχισαν τά ὄργανα καί ὁ ἐφιάλτης τοῦ πρωθυπουργοῦ

Ἄρχισαν τά ὄργανα καί ὁ ἐφιάλτης τοῦ πρωθυπουργοῦΣύμφωνα μέ ἀσφαλεῖς πληροφορίες τοῦ olympia.gr, μιά ὥρα μετά τήν παραίτησι Παμπούκη εἶχαν ἀρχίσει οἱ εἰκασίες, οἱ φῆμες καί οἱ διαρροές γιά τό ποιά θά εἶναι ἡ ἑπόμενη κίνησις τοῦ Παπανδρέου. Τό πλῆγμα γιά τό γόητρο τοῦ πασοκ εἶναι μεγάλο μετά ἀπό τήν παραίτησι – βόμβα, παρ΄ ὅτι ὁ Χ. Παμπούκης ἦταν ἐξωκοινοβουλευτικός. Τό θέμα συζητήσεως πλέον, εἶναι ἡ ἑπόμενη μέρα, ἀλλά καί ἡ ἀντίδρασις Παπανδρέου. Τό ὅτι οἱ πρόωρες ἐκλογές ἔρχονται ὅλο καί πιό κοντά εἶναι γεγονός, ὡστόσο τό ζήτημα εἶναι, ὅπως λένε καί στελέχη τοῦ πασοκ, ὅτι ὅ ἕνας μετά τόν ἄλλον “πηδᾶ ἀπό τό καράβι”. Ἤδη, στά δημοσιογραφικά γραφεῖα, κυκλοφοροῦν σενάρια γιά πιθανές ἡμερομηνίες ἐκλογῶν. Μέχρι ἐκεῖ ὅμως ὁ Γ.Παπανδρέου θά πρέπῃ, νά ἀντιμετωπίσῃ τίς ἀναταραχές μέσα στό κόμμα στήν συνδιάσκεψιν τῆς 3ης Σεπτεμβρίου ὅπού δέν ἀποκλείονται ἐσωκομματικές ἐκπλήξεις.

Ἔπειτά ἔχει νἀ ἀντιμετωπίσῃ τήν παρουσία του στήν ΔΕΘ, ὅπου κυκλοφοροῦν νέες φῆμες, πού ἀκολουθοῦν τίς διαρροές τοῦ περασμένου Σαββατοκύριακου, μέ ἄλλο πρόσωπο στήν ὅμιλία καί ἄλλο στήν καθιερωμένη συνέντευξιν τύπου! Σύμφωνα μέ αὐτές τίς πληροφορίες, στή ΔΕΘ θά μιλήσῃ ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος καί τήν Κυριακή στήν συνέντευξιν τύπου ὁ Γ.Παπανδρέου!

Γιά τόν Παπανδρέου ἡ Θεσσαλονίκη εἶναι ἕνας προρισμός πού θέλει νά ἀποφύγῃ. Γιατί μόνο δυσάρεστες ἀναμνήσεις φέρνει στήν μνήμη του.
Ἐκεῖ ὑποσχόταν προεκλογικά ὅτι λεφτά ὑπάρχουν.
Ἐκεῖ ἔδινε ψεύτικες ὑποσχέσεις στούς πολίτες γιά ἔξοδο ἀπό τήν κρίσι.
Ἐκεῖ έδεσμεύετο γιά ἔργα ἀναπτύξεως, πού θά ἄλλαζαν τήν πόλιν.
Σήμερα ἡ καταρρέουσα κυβέρνησίς του, βλέπει ὡς ἐφιάλτη τήν Διεθνῇ Ἔκθεσι Θεσσαλονίκης. 

ἀπό τήν ἔντυπη ἐλ. ὥρα   

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply