1.000 εὐρῶ τὸ κεφάλι…..

1.000 εὐρῶ τὸ κεφάλι....

Χρωστᾶτε στὸ δημόσιο; Καλὰ νὰ πάθετε! Θὰ πληρώσετε αὐτὰ ποὺ χρωστᾶτε καὶ θὰ πληρώσουμε ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι τὸ κάθε κεφάλι ἀπὸ χίλια εὐρόπουλα… (Διότι κακὰ τὰ ψέμματα, τὸ χιλιάρικο δὲν τὸ γλιτώνουμε!)  Βέβαια, ἡ ἀνικανότης τους πληρώνεται πολλάκις ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ διόλου ἀνίκανοι δὲν εἶναι…. Δῆλα δή ἀπὸ ἐμᾶς! Ἀλλὰ ἂς ὄψεται ἡ στιγμή….

Εως 1.000 ευρώ το… κεφάλι θα πληρώνει το δημόσιο στις εισπρακτικές εταιρείες

 

Πληρώνουμε ιδιώτες για να κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνει το δημόσιο! ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!!


Σε ελεγκτικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία αναθέτει το υπουργείο Οικονομικών τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων των φορολογούμενων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, πάνω από 150.000 ευρώ.

Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου, στο πλαίσιο… των μέτρων που λαμβάνονται για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο με την επιβολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, πλειστηριασμού ακινήτων κα) με προτεραιότητα τους μεγάλους οφειλέτες.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση, ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες και τα δικηγορικά γραφεία αναλαμβάνουν «την υποχρέωση να ερευνούν διεξοδικά τα δεδομένα συγκεκριμένων υποθέσεων οφειλετών του Δημοσίου με χρέη κατά προτίμηση άνω των 150.000 ευρώ, με σκοπό τον εντοπισμό επιπλέον περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των υποχρέων ή συνυποχρέων αυτών, όπως ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί στη φορολογική αρχή ή δεν έχουν μεταγραφεί, απαιτήσεων στα χέρια τρίτων, ειδικών περιουσιακών στοιχείων, περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρήσεων ….. περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν από τρίτους με χρηματικούς πόρους του υπόχρεου, εικονικών μεταβιβάσεων, εικονικών βαρών, τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό και να υποδείξουν πρακτικές και να παράσχουν εξειδικευμένες κατά περίπτωση νομικές συμβουλές με σκοπό την αξιοποίηση των παρεχομένων πληροφοριών».

Στην απόφαση του υπουργού Οικονομικών ορίζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την ανάθεση σε ιδιώτες του ελέγχου των οφειλετών. 

Έτσι σημειώνεται ότι η ελεγκτική εταιρεία, ή το δικηγορικό γραφείο όπως και οι υπάλληλοί τους δεν επιτρέπεται να σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με την επιχείρηση ή τον οφειλέτη, ούτε να αναλαμβάνουν υποθέσεις του για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

Η ελεγκτική εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εφορία τα στοιχεία του προσωπικού της (ονομαστικά, με πλήρη στοιχεία και ΑΦΜ αυτών) και με αναφορά των ειδικοτήτων και της εμπειρίας τους βάση βιογραφικών σημειωμάτων.

Επίσης, οι ελεγκτικές εταιρείες και τα δικηγορικά γραφεία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χειρίζονται με απόλυτη εχεμύθεια κάθε πληροφορία σχετικά με τους οφειλέτες που ελέγχουν. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν.

Η αμοιβή των ελεγκτών όπως προκύπτει από την απόφαση θα καθορίζεται ως εξής:

  • Αν η υπόθεση περατώνεται με τη διαπίστωση αδυναμίας ευρέσεως επιπλέον υπόχρεων ή συνυπόχρεων και περιουσιακών στοιχείων καταβάλλεται πάγια αποζημίωση 200 ευρώ, συν ΦΠΑ.
  • Αν η υπόθεση περατώνεται χωρίς επίτευξη εισπρακτικού αποτελέσματος, όμως, προέκυψαν πληροφορίες χρήσιμες για μελλοντικούς ελέγχους καταβάλλεται πάγια αποζημίωση 500 ευρώ, συν ΦΠΑ.
  • Αν η υπόθεση περατώνεται με την επίτευξη εισπρακτικού αποτελέσματος ή την πλήρη διασφάλιση της οφειλής καταβάλλεται πάγια αποζημίωση 1.000 ευρώ, συν ΦΠΑ. (24gr)

Συνεπῶς; Καὶ ἀνίκανοι, καὶ δοσίλογοι, καὶ σπάταλοι… Μὴν  ἀναμένετε νὰ δεῖτε κάποιαν βελτίωσι. Οὔτε τοὺς πραγματικοὺς κλέπτες στὴν φυλακή. (Αὐτὸ εἶναι τελικῶς δική μας ὑπόθεσις. Πρέπει νὰ τὸ πάρουμε ἀπόφασι!) 

Πρὸς ὥρας ἀναμένουμε τὰ εἰσπρακτικά τους ….ἕργα! Καὶ πολὺ φοβᾶμαι πὼς οἱ ἐξελίξεις θὰ φέρουν καὶ πολλὲς καταγγελίες… Κάτι γιὰ μπράβους τῆς νύκτας ποὺ βγῆκαν βόλτα τὴν ἡμέρα, κάτι γιὰ ἐκφοβισμούς, γιὰ ἐκβιασμούς…. Τὰ ἔχετε ἀκούσει; Θὰ τὰ ἀκούσετε…

Φιλονόη.

Υ.Γ.Αὐτὰ περὶ ἀπορήτου καὶ μὴ σχέσεως μὲ τὸν ὀφειλέτη… λόγια τοῦ ἀέρος εἶναι; Καὶ τὰ ἄλλα, τὰ περὶ διακριτικῶν χειρισμῶν; Ἢ τὰ περὶ ἐχεμυθείας;


(Visited 7 times, 1 visits today)
One thought on “1.000 εὐρῶ τὸ κεφάλι…..

Leave a Reply