Πωλεῖται πηγή ζωῆς.

Save Water-Save Life! (εξοικονόμηση νερού εδώ και τώρα!)Συνεχίζεται τό ξεπούλημα σέ ἐξευτελιστικές τιμές. Διόγκωσαν τόν δημόσιο τομέα – καί ἀκόμη τόν διογκώνουν, οὔτως ὥστε νά μήν ἔχουμε ποτέ πλεόνασμα – φούσκωσαν τό ἔλλειμμα  γιά νά μποῦμε γρηγορότερα στό ΔΝΤ – ὑπῆρχαν οἱ προδότες ἕτοιμοι, βλέπετε – καί σιγά σιγά ἐξαργυρώνουν  τά τοκογλυφικά δάνεια σέ εἶδος, ῥίχνοντας πρῶτα τίς τιμές, ὅπως εἴπαμε. Αὐτό ἤθελαν ἀπό τήν ἀρχή. Δέν τούς ἐνδιαφέρουν τά χρήματα. Τήν Ἑλλάδα θέλουν νά ἀγοράσουν μέσω τῶν ἀνδρεικέλων πού προσποιοῦνται ὅτι μᾶς κυβερνοῦν. Σειρά ἔχει ἡ ΕΥΔΑΠ καί ἡ ΕΥΔΑΘ. Ἀκόμη καί τό νερό εἶδος πρός πώλησιν. Ὅποιος ἐλέγχει τούς ὑδάτινους πόρους ἑνός κράτους, ἐλέγχει ὁλόκληρο τόν λαό. Τό νερό στά χέρια τῶν ἐχθρῶν τῆς πατρίδος, στά χέρια διεφθαρμένων ἐπιχειρηματιῶν. Σέ λίγες ἡμέρες……Αἶσχος!

Δεῖτε τήν πρόσκλησιν τοῦ Ἑλληνικοῦ δημοσίου: 

Διαβάστε τό σχετικό ἀρθρο πωλεῖται ζωή 

τήν πρόσκλησιν τήν βρῆκα στό τσαντῆρι


(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply