Ἡ ψηφοφορία εἶναι ἄκυρη!

Ἐδῶ καὶ λίγες ἡμέρες καταγγέλουμε διαρκῶς τὴν ἀδυναμία ὑπάρξεως βο(υ)λῆς μὲ λιγοτέρους τῶν 300 βο(υ)λευτῶν. Τὸ γνωρίζουν. Τὸ ξέρουν τόσο καλά, ποὺ βιάστηκαν ταχύτατα νὰ ἀντικαταστήσουν κάτι Στασινούς, κάτι Ζοῦνες, κάτι Λέγγες…
Ἔτρεχαν οἱ σφουγγοκωλάριοι νὰ καλύψουν κενὲς θέσεις, νὰ ἑτοιμάσουν λίστες ἀντικαταστατῶν, νὰ «πείσουν» ἀκόμη καὶ τὸ πιντί νὰ «στηρίξῃ» τὸν βίο καὶ τὰ ἔργα τους…

συνέχεια

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply