Ποῦ πᾶνε τά λεφτά τῆς «διασώσεώς μας»;

Πάντως ἐδῶ δὲν φθάνουν! 
Ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν νομίζουμε πὼς θέλουν νὰ μᾶς διασώσουν!!! 
Νὰ μᾶς τελειώσουν θέλουν… 
Νὰ μᾶς ξεσκίσουν ἐπίσης…
συνέχεια

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply