Στοὺς Ἑβραίους χαρίζει τὴν Θεσσαλονίκη… Στούς Τούρκους τί θά δόσῃ;

Τό κορμί του;
Κι ἀξίζει ΄τέτοιου εἴδους κορμί κάτι;

Συνέχεια

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply