25η Μαρτίου 2012.

Σήμερα εἶναι μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἐορτὲς τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων. 
Σήμερα τιμοῦμε τοὺς μεγάλους ἀγῶνες τῶν προγόνων μας γιὰ τὴν ἀνάκτησιν τῆς Ἐλευθερίας! 
Σήμερα ὅλοι οἱ Ἕλληνες, συνειδητοποιημένοι καὶ μή, ῥίχνουμε μίαν κλεφτὴ ματιὰ στὴν ἱστορία καὶ στοὺς ἥρωες μας!

Συνέχεια

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply