Τί λέτε βρέ ἀλῆτες;

Τί μάθαμε; Ἔχασαν κάθε ἀρχεῖον πού ἀφορᾷ  στίς ἂξιώσεις μας γιά τίς γερμανικές ἀποζημιώσεις;
Τήν ἴδιαν στιγμή πού τά ἀρχεῖα τοῦ ὑπουργείου οἰκονομικῶν ἔχουν …καρκίνο;
Καί τήν ἴδιαν στιγμή πού ἔχουμε φθάσει στό διά ταὐτα;

Συνέχεια

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply