Τὸ ἐπάγγελμα τοῦ μιζαδόρου.


Τὸ ἐπάγγελμα τοῦ μιζαδόρου.

Τ γνωρίζουμε λοι!
Εναι ατ πο,  πρχς συστάσεως τολλαδοξεφτιλιστν, δίδει στν νδιάμεσον τν δυνατότηταν ν θησαυρίσ
Ν λάβ δλα δ μίζες λλως προμήθειες, τέτοιες ς τε ν καταφέρ ν προικίσ κα τ τρισέγγονά του πλουσιοπάροχα!

Γιατί συμβαίνει δ;
Θ τ θέσω διαφορετικς! 
Γιατί νά μήν συμβαίν;
Ἐὰν δν συνέβαινε, θ ζούσαμε σ μίαν ρίστη κα δικαία πολιτεία. 
Τώρα πο συμβαίνει, κα δν ζομε φυσικά σ άρίστην κα δικαία κοινωνία, τχουμε ντιληφθεπολύτως!

Τπάγγελμα το μιζαδόρου εναι χρυσοφόρον!
Δν χει ποτ ν κάν μ νόμιμες προμήθειες λλ μ σκιώδεις προμήθειες.
Δν ναφέρεται ποτ σ λογικ ποσά, λλ σ παράλογα ποσά.
μιζαδόρος δν σέβεται κανέναν κα τίποτα. 
Τ μόνο πο τν νδιαφέρει εναι ν τρώ ατς κα ο κολλητοί του!

Πότε ξεκίνησε τό κακό; 
Παλαιόθεν!
Βλέπετε, κόμη κα στν χρυσποχ μιζαδόροι πρχαν κα  λυμαίνονταν  τος κόπους τν γαθν. 
Βέβαια κάποτε γαθς σήμαινε κανδρεος.
Κα κάποτε, ταν νδρεος  λάμβανε γνώσιν τς μίζας, καθάριζε μ τπλα του.
Κα κάποτε νδρεος εχε δικαίωμα καποχρέωσιν ν φέρπλα.

Τί μεσολάβησε;
Μία βυζαντιν ατοκρατορία, μία θωμανικ ατοκρατορία κα κατέληξε στλλαδοξεφτιλιστν λο ατό. Δλα δ τς μίζας τ κάγκελο. 

Θά λλάξ;
Γιά ατό δέν εμαστε δ; 
Γι νλλάξριστικς καμετακλήτως! 

Δν λυπμαι λοιπν γι τς μίζες τους! Οτε γι τ τρελλά τους φαγοπότια. Οτε γι τν φτώχεια μας. 
Λυπμαι μόνον γισους εχαν πλανηθεπ τος μιζαδόρους.
Διότι, κακ τ ψέμματα.. 
πγαθο ξεκίνησαν κι γαθο κατέληξαν.
Μόνον πολλαξε ρισμς τς λέξεως γαθς μέσα στ πέρασμα τν αώνων.
Κα ετυχς, κανε τν κύκλο του κα τώρα πιστρέφει στν ρχή του. 

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply