Ἡ γραφὴ στὰ Ἑλληνικὰ ἐξασκεῖ τὴν εὐφυΐα.

Προσωπικῶς καὶ γράφω κι ὁμιλῶ Ἑλληνικά. 
Αὐτὸ τὸ ἀφιερώνω σὲ κάτι ἀμετανοήτους ποὺ ἔχουν καταπιαστεῖ μὲ τὰ γκρίκλις καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀντιληφθοῦν τὰ στοιχειώδη. 
Ποιά εἶναι τά στοιχειώδη;

Συνέχεια

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply