Ἡ Ἑλλὰς σήμερα (γ)

Ἡ πραγματικότης μας!
Αὐτὴ ποὺ πρέπει νὰ ἀντικρύσουμε κατάματα καὶ νὰ ξεπεράσουμε!
Αὐτὴ ποὺ ἐὰν δὲν ἀλλάξουμε, ἁπλῶς θὰ μᾶς …προσπεράσῃ!

Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς ἀποφασίσαμε…
Θὰ γίνουμε αὐτὸ ποὺ τώρα σκεπτόμαστε!
Θά μείνουμε; Θά φύγουμε;
Ἐμεῖς ἀποφασίζουμε!

Συνέχεια

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply