Τὸ Matrix σήμερα.

Δὲν τὸ ἔχω δεῖ, ἀλλὰ περίπου ξέρω τὴν ὑπόθεσιν.. (Νὰ δῶ πότε θὰ τὸ προλάβω κι αὐτό…)
Ἀλλὰ σήμερα τὸ θέμα τοῦ τίτλου κάπως …παραπλανᾶ!

Μᾶλλον, δὲν παραπλανᾶ ἀκριβῶς, Ἁπλῶς βάζει τὰ πράγματα σὲ μίαν ἄλλην διάστασιν…
Χμμμ.

συνέχεια

(Visited 48 times, 1 visits today)
Leave a Reply