Βρὲ τὸν Ἀντωνάκη ποὺ παρέδωσε ἐθνικὴ κυριαρχία….

Βρὲ τὸ ἄτιμο τὸ πιντί…
Βρὲ τὸν ἀνεκδιήγητον…
Βρὲ τὸν ἐντεταλμένον…
Τώρα τὸ παραδέχεται κι ἐπισήμως, σὲ δημόσιες ὁμιλίες του! 
«Παρέδωσα ἐθνικὴ κυριαρχία» εἶπε! 
Καί τώρα βρέ Ἀντωνάκη τί θέλεις;
Νά σοῦ δώσουμε τήν ἐξουσία πρό κειμένου νά παραδώσῃς καί τά κορμιά μας;
Πᾶς καλά;
Ἄν τὲ νὰ δῇς ἐὰν ἐρχόμαστε Ἀντωνάκη…
Ἄν τὲ νὰ συμπεθεριάσῃς μὲ τὴν Ντορίτσα Ἀντωνάκη…

συνέχεια

(Visited 32 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Βρὲ τὸν Ἀντωνάκη ποὺ παρέδωσε ἐθνικὴ κυριαρχία….

  1. Ὁ μέχρι πρότινος συναγωνιστής μου καὶ νῦν ΠΡΟΔΟΤΗΣ Μάκης αὐτὸ ἔχει κατὰ νοῦν ἴσως δὲ καὶ ὁ ἕτερος ΠΡΟΔΟΤΗΣ, ὁ Θανασάκης. Οἱ ἄλλοι δὲν ἔχουν τὴν ἱκανότητα πρὸς τοῦτο ἀφ’ ἑνός, ὁ δὲ ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ ΑΠΑΤΕΩΝ καὶ μέχρι πρό τινος συνεργάτης μου Βελόπουλος δὲν ἔχει λόγῳ σοβαροῦ προβλήματος οὔτε κἄν τὴν δυνατότητα νὰ θέσῃ ὑποψηφιότητα διότι ἄν τὸ πράξῃ καὶ ἐκλεγῆ θὰ εὑρεθῆ πρὸ δυσαρέστων ἐκπλήξεων, καὶ τὸ γνωρίζει.
    Τὸ ὅτι ὁ Σαμαρᾶς εἶναι Μαλακαντώνης καὶ ὄχι Τρελλαντώνης ἀποδεικνύεται ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ἐφορτώθη βλακωδῶς αὐτὰ τὰ φυράματα τὰ ὁποῖα βεβαίως εὐκαιρίας δοθείσης θὰ προδώσουν καὶ αὐτόν.

Leave a Reply