Ἡ ἡρωϊκὴ ἀντίληψις τῆς ζωῆς.

Ἰωάννης Συκουτρὴς σήμερα.
Ἕνας διδάσκαλος, μὲ βαθεὶαν συνείδησιν τῆς Ἑλληνικότητός του καὶ μὲ βαθειὰν εὐθύνη τῶν ὅσων ἀνέλαβε νὰ κάνῃ γιὰ τὸν τόπο!
Συνέχεια

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply