Μία σταγόνα ἀρκεῖ….

Γιὰ νὰ ξεχειλίσῃ τὸ ποτήρι…
Μία τόση δὰ σταγόνα..
Βέβαια ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν σταγόνα, τὸ σημεῖον ποὺ πέφτει καὶ τὸ εἶδος τοῦ ποτηριοπυ  ποὺ ξεχειλίζει…

Ἐὰν τὸ ποτήρι εἶναι μέσα σὲ ἕνα χωράφι, δὲν τρέχει τίποτα…
Ἡ σταγόνα θὰ ἀπορροφηθῇ ἀπὸ τὸ χῶμα…
Ἐὰν ὅμως τὸ ποτήρι εἶναι δίπλα ἀπὸ γυμνὰ καλώδια, τότε ναί, φωτιὰ ἔρχεται!
Βραχυκύκλωμα ἑτοιμάζεται μέγιστον!
Χάος καὶ ἀταξία παντοῦ!

συνέχεια

φωτογραφία

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply