Ἕτοιμος ὁ ἀντικαταστάτης μας!

Ἐδῶ καὶ χρόνια ἔχει ξεκαθαριστεῖ ἡ θέσις τῶν κρατούντων!
Πληθύναμε…
Κι ἐφ’  ὅσον πληθύναμε, ἕνα εἶναι βέβαιον!
Μᾶς θεωροῦν πλέον βαρίδια!
Εἴμαστε πολλοί…. Ξεπερνᾶμε ἤδη τὰ ἑπτὰ δισεκατομμύρια…
Εἴμαστε τόσοι, ποὺ μὲ ἕνα ΦΟΥ μας τοὺς ἀφανίζουμε… Ἁπλῶς δὲν τὸ ἔχουμε ἀκόμη συνειδητοποιήσει!
Πρὶν ὅμως προλάβουμε, μᾶς ἔχουν ἑτοιμάσει κάτι ὠραῖα κόλπα… Ἄλλα κόλπα…

συνέχεια

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply