Ἕνα ἥρως!

Αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο τὸν «γνώρισα» πρὸ δύο περίπου ἐτῶν καὶ κυριολεκτικῶς συγκλοίστηκα!
Εἶναι ὁ Dick Hoyt, ἄνθρωπος, πατέρας καὶ ἀγωνιστής!

συνέχεια

(Visited 8 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἕνα ἥρως!

Leave a Reply