Τελικῶς στὴν Μέση Ἀνατολὴ ἔχουν διχασμὸ προσωπικότητος!

 

 

Οἱ μισοὶ Ἄραβες τὰ βάζουν μὲ τὸ Ἰσραήλ, καὶ κατ’  ἐπέκτασιν, μὲ ἀναγωγή, εἶναι σύμμαχοι τῆς Συρίας, καὶ οἱ ἄλλοι μισοὶ τὰ βάζουν μὲ τὴν Συρία, καὶ κατ’  ἐπέκτασιν εἶναι …φίλοι πρὸς τὸ Ἰσραήλ!
Ἤ μήπως δέν εἶναι ἔτσι; 
συνέχεια

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply