Βασανιστήρια στούς ἐργάτες τῶν ΙΚΕΑ

Βασανιστήρια στούς ἐργάτες τῶν ΙΚΕΑ   

Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἡ ζωή ἐκδικεῖται καί τίποτα δέν μένει κρυφό. 

   Σόκ προκάλεσε ἡ ἀποκάλυψις ὅτι ἡ σουηδική ἑταιρεία, ἡ γνωστή μας ΙΚΕΑ, κατασκεύαζε τά ἔπιπλά της στήν Ἀνατολική Γερμανία τοῦ δικτάτορος Χόνεκερ. 

  Μέ τόν πιστὀλι στόν κρόταφο ἐξηνάγκαζε τούς πολιτικούς κρατουμένους νά δουλεύουν γιά τήν κατασκευή τῶν προϊόντων ΙΚΕΑ καί ὅποιος δέν ἀπέδιδε κλεινόταν στήν ἀπομόνωσι. 

   Αὐτά δήλωσε ὁ 51 ἐτῶν Ἀλεξάντερ Ἄρνολντ.

   «Κάθε μέρα δουλεύαμε γιά δυόμιση καί ἄν πέφταμε στό 80% τοῦ στόχου, μᾶς ἔριχναν στήν ἀπομόνωσι γιά δέκα ἡμέρες κάθε φορά»!

   Αὐτά συνέβαιναν ὑπό τίς «εὐλογίες» τῆς Σουηδίας πού κόπτεται γιά τά ἀνθρὠπινα δικαιώματα. Ὁπωσδήποτε ἤξεραν ὅτι τά ἔπιπλα πού κατεσκευάζοντο στήν Ἀνατολική Γερμανία ἦταν ποτισμένα μέ τό αἷμα τῶν πολιτικῶν κρατουμένων στήν κόλασι τοῦ αἱμοσταγοῦς καθεστῶτος τοῦ Χόνεκερ, ἐπειδή δέν ἠθέλησαν νά ἀπαρνηθοῦν τίς ἰδέες τους. 

   Οἱ Σουηδοί, βεβαίως, τά κατεσκεύαζαν ἐκεῖ διότι εἶχαν πολύ χαμηλό κόστος ἀφοῦ ὁ Χόνεκερ δέν πλήρωνε ἐργατικά.

   Στήν Γερμανία τοῦ δικτάτορα Χόνεκερ γαλουχήθηκε καί μεγάλωσε ἡ Ἄγκελα Μέρκελ. Γιά τοῦτο ἔχει ἐπηρεαστεῖ
ἡ συμπεριφορά της.

Μινώταυρος

  Τήν εἴδησι τήν βρῆκα στήν ἐφημερίδα παρόν

 

(Visited 142 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Βασανιστήρια στούς ἐργάτες τῶν ΙΚΕΑ

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Βασανιστήρια στούς ἐργάτες τῶν ΙΚΕΑ « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Ποῖος Χόνεκερ Μινώταυρε; Αὐτὰ εἶναι πταισματάκια! Δὲν ἐρευνᾶς ποῖα ἡ σχέσις τῆς ἐκλεκτῆς αὐτῆς ἐταιρίας μὲ τὸ Γ΄ Ράϊχ, τοῦ κορόϊδου τοῦ Ἀδόλφου; Δὲν ἐρευνᾶς ἐπίσης ποῦ καὶ διὰ ποίου τρόπου κατασκευάζουν τὰ “πάμφθηνα” σκατολοίδια των τὰ ὁποῖα πωλοῦν εἰς ἡμᾶς τοὺς κάφρους;
    (Ἀπὸ Κάφρους εἰς Κάφρους!!!)
    Αὐτὴ Μινώταυρε δὲν εἶναι ἑταιρία. Συνδικᾶτον τοῦ ἐγκληματος εἶναι. Καὶ εἶναι εἰς τὸ χέρι μας νὰ τὴν ξεκουμπίσουμε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα διὰ παντὸς ἀντὶ νὰ γινόμεθα συνένοχοι εἰς τὰ ἐγκλήματά της.

Leave a Reply