Ἡ γνώσις εἶναι παντοῦ γύρω μας…

Ἡ γνώσις εἶναι παντοῦ γύρω μας...1Κάθε στιγμή μας, κάθε ματιά μας, κάθε ἀνάσα μας θὰ μποροῦσε, ἐὰν τὸ θέλαμε, νὰ εἶναι μία στάλα γνώσεως.
Μία ἐπὶ πλέον βαθμίδα στὴν ἀντίληψίν μας…
Ἕνα νέο βῆμα πρὸς τὸ αὔριο…

Μά θέλουμε;
Ἐκεῖ εἶναι τὸ ἐρώτημα… Θέλουμε;
Διότι ἐὰν θέλουμε, τότε μποροῦμε…

Ἐὰν ὅμως θέλουμε… Ἐὰν εἴμαστε ἔτοιμοι νὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε…
Ἐὰν τὸ βλέμμα μας εἶναι ἔτσι ἑστιασμένο κι ὄχι χαμένο…

Ἕνα παιδί, μία πεταλούδα, ἕνα μυρμήγκι…
Ἀφορμὲς εἶναι τὰ πάντα γιὰ νὰ βροῦμε τὸν τρόπο νὰ «σκάψουμε» καὶ νὰ ἀνακαλύψουμε…

Δὲν μπορῶ νὰ διανοηθῶ πὼς ὑπάρχει ἄνθρωπος στὸν πλανήτη, ποὺ θέλησε εἰλικρινῶς νὰ μάθῃ, καὶ δὲν βρέθηκαν ἐμπρός του ὅλες οἱ ἀπαντήσεις καὶ οἱ λύσεις. 

Γιὰ ἐμέναν ἡ μάθησις εἶναι διαρκής, συνεχής, παντοῦ γύρω μου… Κάθε στιγμὴ τῆς ἡμέρας… Σὲ κάθε σημεῖον τοῦ πλανήτου… Ἀπὸ τὸν πιὸ σημαντικὸ ἔως τὸν πιὸ ἀσήμαντο παράγοντα
Κάθε στιγμή, ἐὰν τὸ θέλω, μπορῶ νὰ δῶ προσεκτικὰ γύρω μου τὰ πάντα καὶ νὰ λάβω τὰ μαθήματα ποὺ μοῦ ἀναλογοῦν. Ἐὰν ὅμως τὸ θέλω… 
Ἀλλὰ ἀκόμη κι ἐὰν δὲν καταφέρω νὰ μάθω ἐκείνην τὴν στιγμή, δὲν πειράζει.
Τὸ ἀναλογοῦν μάθημα μὲ «περιτριγυρίζει» διαρκῶς, ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ θὰ εἶμαι ἔτοιμη γιὰ νὰ τὸ δῶ…

Δὲν ἔχω παράπονα… Ἀρκεῖ νὰ εἶμαι σὲ ἐτοιμότητα… Κι αὐτὸ πάντα ἔρχεται… Τὸ προκαλῶ καὶ τὸ προσκαλῶ!

Κι ὅλα εἶναι ἐκεῖ γιὰ νὰ μοῦ μάθουν ἤ ἀκόμη καὶ νὰ μοῦ …ξεμάθουν!

Μία παρατήρησις μόνον σὲ ὅλα τὰ παραπάνω. 
Ἡ γνώσις εἶναι παντοῦ, διάχυτος, ἐν ἀναμονῇ… Γιὰ νὰ τὴν λάβουμε ὅμως κάτι πρέπει νὰ πληρώσουμε. Τὸ τίμημα ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἐμᾶς καὶ μόνον. Ποιοί εἴμαστε; Πόσο καθαρή εἶναι ἡ συνείδησίς μας; Πόσο ἑστιασμένη σέ συγκεκριμένο σκοπό ἡ σκέψις μας; 
Ὅλα αὐτά, καὶ πολλὰ ἄλλα, εἶναι τὰ κριτήρια μὲ τὰ ὁποῖα θὰ πληρώσουμε. 
Καὶ σᾶς δίδω τὸν λόγο μου. Ἡ πληρωμὴ γιὰ αὐτοὺς ποὺ δὲν κρύβουν τίποτα, ποὺ εἶναι καθαροί, καθρέπτισμα τοῦ Ἡλίου, εἶναι τελικῶς ἕνα ἀκόμη …δῶρο!!!
Χαίρεσαι νὰ πληρώνῃς, ὅταν δὲν τὴν ἔχεις κλέψῃ ἀλλὰ τὴν κέρδισες μὲ τὸ σπαθί σου. 
Χαίρεσαι… Καὶ τὸ μοιράζονται ὅλοι μαζύ σου. 

Ἡ γνώσις εἶναι παντοῦ. 
Τὰ μάτια μας ἀνοίγουμε καὶ τὴν ἀντικρύζουμε. Μᾶς συναντᾷ, ὅταν εἴμαστε ἔτοιμοι….
Ὅταν ὅμως δὲν εἴμαστε, ἤ ὅταν εἴμαστε κάτι ἄλλο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ δείχνουμε, ἤ, ἀκόμη χειρότερα, ὅταν ἐπιθυμοῦμε νὰ τὴν ἐκμεταλλευθοῦμε πρὸς ἴδιον ὄφελος, τότε καὶ τὰ τιμήματα εἶναι βαρύτατα ἀλλὰ ὅσο κι ἐὰν κλέψουμε, ὅσο κι ἐὰν ὑπεξαιρέσουμε, ὅσο κι ἐὰν παπαγαλίσουμε… Τίποτα, ποτὲ δὲν θὰ κατανοήσουμε.
Κλεμμένες γνώσεις εἶχαν πολλοί. 
Κλεμμένη σοφία ὅμως; Πόσοι;

Φιλονόη. 

φωτογραφία καὶ φωτογραφία

(Visited 37 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ γνώσις εἶναι παντοῦ γύρω μας…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ γνώσις εἶναι παντοῦ γύρω μας… « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ γνώσις εἶναι παντοῦ γύρω μας… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply