Ἔχουμε καπετάνιους! Λιμάνια ὅμως;

Ἔχουμε καπετάνιους! Λιμάνια ὅμως;1Καπεταναίους ἔχουμε…
Δὲν ἔχουμε ὅμως λιμάνια…
Ἀνθρώπους ψημένους μὲ τὴν θάλασσα ἔχουμε…
Δὲν ἔχουμε ὅμως ὑπευθύνους γιὰ νὰ τοὺς σεβαστοῦν καὶ νὰ τοὺς ἀξιοποιήσουν…
Ἐμπειρία, γνώσι, ἀντίληψι, συναίσθησι, ἐπικοινωνία μεταξύ τους καὶ μὲ τὸ νερό, ἔχουμε…
Δὲν ἔχουμε ὅμως κάποιαν στήριξι…

Κι ἔτσι, σὲ μίαν κατ’ ἐξοχὴν ναυτικὴ χώρα, ὅπου πάντα ἡ ναυτιλία στήριζε, ἔλυνε προβλήματα, ἔφερνε χρῆμα, οἱ ἐκάστοτε κρατοῦντες μόνον μὲ αὐτὴν δὲν ἀσχολοῦνται.
Ἀποτέλεσμα τούτου οἱ προβλῆτες, ὅπου δεκάδες ἄνθρωποι ἐκτίθενται σὲ ὅλους τοὺς πιθανοὺς κι ἀπιθάνους κινδύνους, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιβαστοῦν ἤ νὰ ἀποβιβαστοῦν ἀπὸ πλοῖο.

Νά τό θεωρήσω κι αὐτό τμῆμα τῆς Ὕβρεως ἤ ἁπλῶς ὡς τυχαῖον γεγονός;

Κίμωλος, 25 Μαρτίου 2013!!! Κίμωλος. Ἀδαμάντιος Κοραῆς!
Θαυμάσιος καπετάνιος! Θαυμάσιοι ὅλοι τους! Ἀπὸ τὸν λιμενικὸ ἔως τοὺς ἀνθρώπους τοῦ λιμανιοῦ!

Τὸ Καφριστὰν ὅπως πάντα ὅμως ἀπόν!
Σὲ μίαν χώρα ποὺ ἡ θάλασσα τρέφει, λιμάνι δὲν ὑπάρχει! Μόνον προβλήτα γιὰ …ψαράδικα! Κι αὐτὸ μόνον τιὰ τὸ καλοκαίρι καὶ μόνον γιὰ καλοκαιρία…
Γιὰ νὰ δέσῃ ὁ καπετάνιος, κινδυνεύουν δεκάδες ἄνθρωποι μὲ πνιγμό.
Γιὰ νὰ μποῦν καὶ νὰ βγοῦν ὀχήματα κι ἐπιβᾶτες στὸ πλοῖο, ἐπίσης κινδυνεύουν μὲ πνιγμό.

This slideshow requires JavaScript.

Αὐτὸ ποὺ εἴδατε ὑποτίθεται πὼς εἶναι λιμάνι…
Ὑποτίθεται….

Νά παραπονεθοῦμε; Ἤ νά θεωρήσουμε ὡς δεδομένον πώς τό Ἑλλαδοκαφριστάν τελείωσε ἐπί τέλους;

Φιλονόη.

 

(Visited 26 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἔχουμε καπετάνιους! Λιμάνια ὅμως;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἔχουμε καπετάνιους! Λιμάνια ὅμως; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἔχουμε καπετάνιους! Λιμάνια ὅμως; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply