Τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκφράζεσθαι!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAἩ φερομένη ὡς δημοκρατία μας, ἔχει κάποιους κανόνες.
Αὐτοὶ οἱ κανόνες ὑπαγορεύουν κυρίως τὸν σεβασμὸ στὴν κάθε ἀντίληψι, πολιτικὴ θεώρησι, κομματικὴ τοποθέτησι. Ἄν καὶ προσωπικῶς δὲν συμφωνῶ μὲ κανέναν ἀπὸ ὅλους αὐτούς, θεωρῶ πὼς εἶναι ΑΝΑΓΚΗ νὰ τοὺς προασπίζομαι, πρὸ κειμένου νὰ ἐκφέρουν λόγο. Ἐὰν δὲν εἴχαμε δημοκρατία, τότε θὰ ἦταν διαφορετικὰ ὅλα. Στὴν δημοκρατία ὅμως ὁ καθεὶς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐκφράζεται, δίχως ὅμως νὰ ἀσκῇ πίεσι, βία ἤ ἐνόχλησι στοὺς γύρω του.
Συνεπῶς; Τί δημοκράτες εἴμαστε ἐμεῖς πού τά θέλουμε ὅλα δικά μας;

Οι χρυσαυγίτες έχουν κάθε δικαίωμα να λένε ελεύθερα τις απόψεις τους κατα της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Όπως έχουν κι οι κομμουνιστές. Και να ζητούν την κατάλυση της.
Εγώ ως απλός Πολιτης αυτής της χώρας θα συνεχίσω να αγωνίζομαι να έχουν αυτο το δικαίωμα ώστε ποτέ να μην πραγματοποιηθούν τα επαίσχυντα σχέδια τους και να επικρατήσουν ο ολοκληρωτισμός κι η ανελευθερία στην πατρίδα μας

Γιάννης Λοβέρδος

Σήμερα θὰ ἦταν θαυμάσιο νὰ κάτσουμε νὰ σκεφθοῦμε, σὲ ἄλλες βάσεις, τὸ εἶδος τῆς δημοκρατίας ποὺ θέλουμε. Προσωπικῶς δὲν συμπαθῶ τὴν δημοκρατία. Ἐφ’ ὅσον ὅμως ἔχω ἀποφισίσῃ νὰ διαβιῶ ἐδῶ, τότε εἶμαι ὑποχρεωμένη νὰ σέβομαι κάθε φωνή. Ἀκόμη κι αὐτὲς ποὺ μὲ τρομάζουν ἤ μὲ ἐκνευρίζουν ἤ μὲ ἀφήνουν παγερὰ ἀδιάφορη.
Σὲ κάθε ἄλλην περίπτωσι ἐγὼ γίνομαι ἡ αὐταρχικὴ καὶ ὁ κυριότερος μοχλὸς φιμώσεως τῆς περιφήμου δημοκρατίας.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 37 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκφράζεσθαι!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκφράζεσθαι! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκφράζεσθαι! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply