Οἱ πυραμίδες τῆς Ἀνταρκτικῆς.

Οἱ πυραμίδες τῆς Ἀνταρκτικῆς.2Οἱ πυραμίδες τῆς Ἀνταρκτικῆς.1Μοῦ ἔστειλαν ἕνα ταινιάκι ἀλλὰ μάλλον δὲν ξαφνιάστηκα.
Τὸ εἶδα, τὸ ξαναεῖδα, εἶδα κι ἀρκετὰ ἄλλα, παρόμοια, καὶ τὸ συμπέρασμά μου εἶναι ἕνα: στὴν Ἀνταρκτικὴ ὑπάρχουν πυραμίδες.
Φυσικές; Τεχνητές;
Νὰ σᾶς πῶ…
Τόσο τέλεια σχήματα δὲν μὲ προδιαθέτουν γιὰ κάτι …τυχαῖον. Μᾶλλον γιὰ κάτι ἀπολύτως κατασκευασμένο. Ἀλλὰ μὲ τόσο πάγο εἶναι δύσκολο νὰ ἀντιληφθῶ ἐὰν ἀπὸ κάτω βρίσκεται μόνον πάγος ἤ κάτι περισσότερο.

Πάντως εἶναι πανέμορφες! Κι εὐτυχῶς, ἀκόμη δὲν ἔχουν καταθέσῃ θεωρίες ἐπὶ θεωριῶν…
Εὐτυχῶς…

Φιλονόη.

φωτογραφία καὶ φωτογραφία

(Visited 51 times, 1 visits today)
7 thoughts on “Οἱ πυραμίδες τῆς Ἀνταρκτικῆς.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ πυραμίδες τῆς Ἀνταρκτικῆς. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ πυραμίδες τῆς Ἀνταρκτικῆς. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πυραμίδες στην Ανταρκτική! Ποιος τις έφτιαξε; (Βίντεο) | CService-Blog

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πυραμίδες στην Ανταρκτική! Ποιος τις έφτιαξε; (Βίντεο) | Περίεργα και Παράξενα

  5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ πυραμίδες τοῦ πλανήτου μας. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  6. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ πυραμίδες τοῦ πλανήτου μας. – grekment

  7. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ πυραμίδες τοῦ πλανήτου μας. | Greekment

Leave a Reply