20 Ἰουλίου 1974 τουρκική εἰσβολή στήν Κύπρο. Ἀττίλας Ι

ἀττίλας1

Ἀφιέρωμα στήν μνήμη τῆς εἰσβολῆς τῶν βαρβάρων στὴν Ἑλληνική Μεγαλόνησο:

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply