Νὰ θέλῃς νὰ φωτίζῃς τοὺς δρόμους…

Νὰ θέλῃς νὰ φωτίζῃς τοὺς δρόμους...Εἶναι κουτὸ νὰ ζητᾷς ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ σὲ ἀκολουθήσουν…
Εἶναι πανέμορφο ὅμως νὰ ἀνοίγῃς παράθυρα σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔρχονται κοντά σου…
Εἶναι ὑπέροχο νὰ δίδῃς καὶ νὰ μοιράζεσαι…

Μὴν θέλεις νὰ εἶσαι ὁ Δρόμος γιὰ τὸν κάθε ἕνα…
Αὐτὸ εἶναι ἀλαζονεία.
Νὰ θέλεις νὰ φωτίζεις τοὺς Δρόμους τοῦ κάθε ἑνός…
Αὐτὸ εἶναι προσφορά…

Νικόλας Παναγοδημητρόπουλος

Ναί, εἶναι καλλίτερο νὰ προσφέρῃς παρὰ νὰ ὁρίζῃς…
Βέβαια οἱ διαχωριστικὲς γραμμὲς εἶναι λεπτές…
Ὅμως ὅταν τὸ συνειδητοποιῇς τότε τὰ πάντα γίνονται ἁπλούστερα…

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply