Καὶ πάλι τὸ θέμα τῆς «σβάστικας».

Καὶ πάλι τὸ θέμα τῆς «σβάστικας».Ἔχει παραγίνῃ τὸ κακό…
Τὸ νὰ παραμένουμε συνειδητῶς ἀνιστόρητοι, διότι φοβούμαστε νὰ μὴν μᾶς κακολογήσουν οἱ ἄλλοι ἀμόρφωτοι κι ἀνιστόρητοι, καταντᾶ κατάντια.
Νὰ μὴν γνώριζαν, θὰ ἦταν πράγματι ἡ ἀθωότης τους πανηγυρική. Μὰ γνωρίζουν. Γνωρίζουν κι ἀποκρύπτουν. Συνειδητῶς.
Πασχίζουν νὰ μᾶς κάνουν νὰ ξεχάσουμε ἐν τελῶς τὴν ταὐτότητά μας καὶ τὴν πραγματικότητα ποὺ κρύβουν τὰ σύμβολα. Τὰ δικά μας σύμβολα. Τὰ πανανθρώπινα σύμβολα.

Γιὰ τὴν ὥρα μία ἐπιστολὴ τοῦ Παναγιώτη Μαρίνη…
Θὰ ἐπανέλθω συντόμως ὅμως…

Φιλονόη

 

 

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ – ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

κλικ γιά μεγέθυνσι-κατέβασμα

 

—————————————————


ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΜΕ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΝ ΚΑΤΩΘΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΝ κ. Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ:


Κύριε Χατζηνικολάου

 


 

Λαμβάνω την τιμή να σας γράψω διά το θέμα της Σβάστικας!

 

Ακουσα το πρωϊ στην εκπομπή σας την οποία καθημερινώς παρακολουθώ (είναι τω όντι μία όασις μέσα στην ραδιο-τηλεοπτική μας έρημο) να απαντάται σε μία κυρία η οποία υπενθύμισε την αρχαιότητα της Σβάστικας ότι “ακόμη κι έτσι νάναι, έχει πολιτογραφηθή ως ναζιστική”!

Οπως γνωρίζεται η Σβάστικα  (Σανσκριτικά, ελληνική μετάφρασις= ΕΥ ΕΣΤΙΝ) έχει παναρχαίαν Προκατακλυσμιαίαν και Προϊστορικήν παγκόσμιον κατανομήν και παρουσίαν και αποτελεί το Πανίερον σύμβολον του “Ρυθμού του Κόσμου” και της προς αυτόν προσαρμογής, είναι ο ίδιος ο Νόμος, το Ορθώς έχειν, το ευ πράττειν το οποίον οδηγεί εις την ευδαιμονίαν, εξ ου και είναι προσέτι το κατ’ εξοχήν σύμβολον της Καλής Τύχης, καλουμένη ΕΥΕΣΤΙΚΗ!
Ουδέ η Σβάστικα είναι σχήμα τυχαίως κατασκευασμένο, αντιθέτως έχει αυστηράν γεωμετρίαν ενσωματώνουσα εις όλα τα στοιχεία της την χρυσήν τομήν (φ)!
Σήμερον η Σβάστικα αποτελεί το κατ’ εξοχήν θρησκευτικόν σύμβολον της παραδοσιακής θρησκευτικότητος, ανεξαρτήτως καταπιστεύματος, και συνάμα είναι το ΕΠΙΣΗΜΟΝ σύμβολον ΤΕΣΣΑΡΩΝ πολύ μεγάλων (πληθυσμιακώς) θρησκειών (Ινδουϊσμός, Νότιος Βουδδισμός, Βόρειος Βουδδισμός, Τζαϊνισμός) και πολλών άλλων μικροτέρων (π.χ. η θρησκεία του Μπαλί, η θρησκεία των Ναβάχο κοκ).
Διά να έλθωμε στα καθ’ ημάς, η Σβάστικα αποτελεί, όπως γνωρίζετε, ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ σύμβολον από της απωτάτης αρχαιότητος! Σε κάθε βήμα του την συναντούσε ο ΣΛΗΜΑΝ, στην ΤΡΟΙΑ, στις ΜΥΚΗΝΕΣ, στην ΤΙΡΥΝΘΑ, στην ΑΣΙΝΗ! Οταν φθάνωμε δε στην Αρχαϊκή εποχή η κυριαρχία της είναι απόλυτος, όπως θα πείση τον καθένα μία επίσκεψις εδώ δίπλα, στο Μουσείον του Κεραμεικού (ευχαρίστως να σας ξεναγήσω, εσάς και τους φίλους σας)!
Τώρα διά το ότι έχει συνδεθή με τον Ναζισμόν, τα σύμβολα ΔΕΝ συνδέονται, ούτε πολιτογραφούνται, με κανέναν! Σκεφθείτε να λέγαμε ότι βδελυττόμεθα τον Σταυρόν διότι μυριάδες άνθρωποι εκάησαν επισήμως και δημοσίως εις την πυράν με τον Σταυρόν απέναντί των θριαμβευτικώς υψωμένον, ή, διά να έλθωμε εις το σήμερον, διότι ο Σταυρός της Ορθοδόξου Εκκλησίας στέκει επισήμως εμπόδιον (εάν θέλετε επεξηγήσεις στην διαθεσί σας) στην Ελλάδα μας στην απονομήν του Ανθρωπίνου Δικαιώματος της Θρησκευτικής ελευθερίας!
Οθεν, το ιερόν δι’ ημάς σύμβολον ΔΕΝ δυνάμεθα ούτε να το απεμπολήσωμε, ούτε να το καταργήσωμε! Και αν όπως λέγεται η Ε.Ε. γενικώς το απαγορεύσει, τότε θα το φορέσωμε, θα το επιδείξωμε και στα δικαστήρια θα πάμε ευχαρίστως διά να μας δικάσουν ομολογούντες την θρησκευτική πίστι μας αυτή, όπως θάκαναν αναλόγως οι Χριστιανοί ή οι Μωαμεθανοί!

 

Σας χαιρετώ μετά τιμής

 

Παναγιώτης Μαρίνης

 

πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αρχαιοφίλων

 

ΑΘΗΝΑΙ
(Visited 53 times, 1 visits today)
Leave a Reply