Ἡ Ἑλλάδα στὴν Σουηδία.

Ἡ Ἑλλάδα στὴν Σουηδία.Ἑλληνικὰ σύμβολα σὲ πέτρα στὴν Σουηδία.
Εἰκόνα ἀπὸ πέτρα, τῆς Gotland, στἢν Σουηδία (400-60 μ.χ.)
Γότθοι τό ἔκαναν, λένε οἱ Σουηδοί.
2.500 χρόνια πρὶν ἦταν σύμβολα τῶν προγόνων μας.
ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΚΤΑΚΤΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ!!!
Καθυστερημένα ἔχουν τὴν πατέντα οἱ Γότθοι, τὸ 400-600 μ.χ.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply