Ἡ Γῆ δὲν μᾶς χρειάζεται πλέον…

Ἡ Γῆ δὲν μᾶς χρειάζεται πλέον...Μάλλον τὴν βαρύναμε… Τὴν κουράσαμε… Τὴν ῥουφήξαμε… Τὴν καταστρέψαμε…
Κι ἐπεὶ δὴ κάποιος κάποτε ἔγραφε πὼς ἐμεῖς θὰ γίνουμε ἡ μαγιὰ γιὰ τὸ ἐπόμενον βῆμα, ναί, νομίζω πὼς φθάνουμε ἐπὶ τέλους στὸ σημεῖον ἐκεῖνο ποὺ θὰ τελειώνουμε διὰ παντὸς μὲ αὐτὸ τὸ καφριστικὸ πρᾶγμα ποὺ θεωροῦμε ὡς πολιτισμό…

Τό κακό ξέρετε πιό εἶναι;
Δὲν φθάνει ποὺ διαλύουμε τὰ πάντα, δίχως νὰ σεβόμαστε πὼς ἐτοῦτος ὁ πλανήτης εἶναι τὸ μοναδικό μας σπίτι, ἔχουμε καὶ θράσος..
Ἀναζητοῦμε τρόπους γιὰ νὰ μετακομίσουμε σὲ ἄλλους πλανῆτες, μήπως καὶ σώσουμε τὰ τομάρια μας…
Χά!
Ἐδῶ ἀγαπητοί μου…
Ὅπως στρώσαμε θὰ κοιμηθοῦμε!
Ἄσχημα στρώσαμε, ἄσχημα θὰ κοιμηθοῦμε…
Ἡ ἐλευθέρα βούλησις εἶναι ἐκεῖνο ποὺ εἴχαμε, ὥς δῶρο, γιὰ νὰ ἀποφασίσουμε τὸ πῶς θὰ λειτουργήσουμε.
Τὴν χρησιμοποιήσαμε γιὰ νὰ κερδίσουμε ἐφήμερα…
Τώρα θὰ πληρώσουμε…
Κι ὄχι μόνον μὲ τὶς παραπάνω εἰκόνες… Αὐτὲς εἶναι ἀστεῖες…
Ἔχουμε πάρα πάρα πάρα πολλὰ νὰ δοῦμε…
Τόσα ποὺ μόνον ὅταν τὰ τελειώσουν θὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς ἡ Ὕβρις ἀξιώνει τὴν κάθαρσι, μαζὺ μὲ τὴν Νέμεσι.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply