Μέ αὐτήν τήν ἐγκληματική ὀργάνωσι τί θά γίνῃ;

Ἀναρωτιέται ὁ φίλος Κύρος…
Μέ αὐτήν τήν ἐγκληματική ὀργάνωσι τί θά γίνῃ;Καὶ πόσο δίκαιον ἔχει…
Ἔχουμε πέσῃ μὲ τὰ μοῦτρα στὸ ἕνα ἔγκλημα καὶ ξεχάσαμε τὰ ἄλλα, τὰ πολλά, τὰ περισσότερα.

Φιλονόη

ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὸν Κύρο Μανούσκα

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply