Ὁ ὁρισμὸς τοῦ «συνταγματικοῦ τόξου».

Ὁ ὁρισμὸς τοῦ «συνταγματικοῦ τόξου».Θὰ δώσω ἕναν ὁρισμό…

«ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΞΟ= ἡ προσπάθεια ἐκείνων, ποὺ ἔχουν κάνει τὸ Σύνταγμα κουρελόχαρτο, νὰ ἐμποδίσουν κι ἄλλους νὰ κάνουν τὸ ἴδιο.»

….καὶ θὰ τὸ ἀφιερώσω ἐξαιρετικὰ στὸν Βαγγέλη τὸν Βενιζέλο (πρώην Τούρκογλου).

Κάτι ἀνάλογο δηλαδή, μὲ τὴν «Συνθήκη μὴ διαδόσεως τῶν πυρηνικῶν ὅπλων».
Οἱ «καλοί», ποὺ ἔχουν ἤδη τὴν ἀτομικὴ βόμβα, ἀπαγορεύουν στοὺς «κακοὺς» νὰ τὴν ἀποκτήσουν κι ἐκεῖνοι.
Γιὰ τὸ καλό μας…
Πάντοτε…

Νίκος Θ.

φωτογραφία

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply