Διασκεδάσαμε ἀρκούντως; Ὥρα τώρα νὰ ἀφήσουμε ἐλεύθερη τὴν ἡγεσία τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς.

Διασκεδάσαμε ἀρκούντως; Ὥρα τώρα νὰ ἀφήσουμε ἐλεύθερη τὴν ἡγεσία τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς.Ἔγραφα τὶς πρὸ ἄλλες πὼς οἱ διώξεις κατὰ τῆς Χρυσῆς Αὑγῆς εἶναι μεθοδευμένες καὶ στοχεύουν, ἐν ἀγνοίᾳ ἴσως τῶν κρατούντων, στὸ νὰ τὴν ἀνεβάσουν σὲ πολὺ ὑψηλότερα ποσοστιαία ἐπίπεδα. Τὸ γιατὶ οἱ κρατοῦντες συμπεριφέρονται ὡς ἠλίθιοι, ἤ πανηλίθιοι, εἶναι δικό τους θέμα. Ἔλαβαν κάποιαν ἐντολή, δὲν ἀντελήφθησαν πὼς ναί, πράγματι, τοὺς ἔχουν στήσῃ παγίδες ἄσχημες κι ἔπεσαν μέσα σὲ λάκκους γεμάτους σκ@τά… Τί ἔπρεπε λοιπόν νά πράξουν, ὅταν διεπίστωσαν πώς ἐμπρός ἦταν ὁ γκρεμός καί πίσω τό ῥέμα; Διάλεξαν τὸν γκρεμό, ἐλπίζοντας ἴσως πὼς κάποιος, ἀπὸ τοὺς ἐντολοδόχους τους, ἴσως νὰ πετάξῃ κάποιο ἀλεξίπτωτο… Τὸ ἀλεξίπτωτο δὲν ἦλθε κι ἀνέλαβαν νὰ μᾶς γεμίσουν λάσπη, πίσσα, φτερὰ καὶ πούπουλα τὰ κλασσικά τους παπαγαλάκια….
Γιὰ τὴν ὥρα λοιπὸν οὔτε ἀλεξίπτωτο φαίνεται, οὔτε κάποιο περισσευούμενο κλαρὶ γιὰ νὰ πιαστοῦν… Κι ὅλο πέφτουν… πέφτουν… πέφτουν…

Καὶ καλά… Σκασίλα μου ποὺ πέφτουν… Σκασίλα μου καὶ γιὰ τὰ γκρεμοτσακίσματά τους… Ἐδῶ ὅμως ἔχουμε ἄλλα ζητήματα νὰ ἐπιλύσουμε. Κι αὐτὰ τὰ ζητήματα εἶναι ζητήματα δικῆς μας ὑπάρξεως, ὄχι δικῆς τους.

Ἄς τὰ πιάσουμε ὅμως λίγο ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Πρῶτα ἀπὸ ὅλα πιστεύω πὼς ὅλοι οἱ …καλοὶ χωροῦν σὲ μίαν δημοκρατία. Ἐπίσης, σὲ μίαν δημοκρατία χωροῦν κι ὅλοι οἱ …κακοί. Διαλέξτε ἐσεῖς ποιοὶ θὰ παίξουν ποιὸν ῥόλο. Ἐὰν λοιπὸν συζητᾶμε γιὰ δημοκρατία, τότε ὀφείλουμε νὰ προασπίζουμε τὸ δικαίωμα τοῦ κάθε ἑνὸς στὴν ὕπαρξι καὶ τὴν ἔκφρασι, πρὸ κειμένου νὰ ἀκούγονται ὅλες οἱ φωνές. Κι αὐτὲς οἱ φωνὲς ποὺ μᾶς ἀρέσουν, ἀλλὰ πολὺ περισσότερο οἱ φωνὲς ποὺ δὲν μᾶς ἀρέσουν.

Γιὰ παράδειγμα, σὲ ἐμέναν δὲν ἀρέσει κάποια φωνή, ἀπὸ κάποιο κόμμα, κίνημα ἤ  ἀπόκομμα.  Μοῦ ἀρέσουν ἄλλα… Μὴ ἐνταγμένα σὲ μηχανισμούς…
Ὅμως, ἐφ΄ ὅσον ἐπέλεξα νὰ διαβιῶ ἐδῶ, ὑπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, εἶναι ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ μου νὰ δέχομαι, ἀνέχομαι, ὑπομένω τὰ πάντα καὶ τοὺς πάντες. Αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς δὲν θέλω νὰ ἀλλάξουν πράγματα ἤ δὲν παλεύω πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσι… Σημαίνει μόνον πὼς ἔχω συνειδητοποιήσῃ βαθύτατα τὸ δικαίωμα κάθε φωνῆς νὰ ἀκούγεται. Ἀκόμη κι ἐὰν αὐτὴ ἡ φωνὴ εἶναι τοῦ …ἐχθροῦ μου!!! (Λέμε τώρα… Διότι ἐχθροὺς ἐγὼ δὲν ἔχω… Κάποιοι ἄλλοι μὲ ἔχουν γιὰ …ἐχθρό!!!)
Ἡ δημοκρατία, ποὺ ὑποτίθεται προασπίζουν κάποιοι λοιπόν, ἔχει μερικοὺς κανόνες. Ἔχει καὶ κάποιες ἀνάγκες… Ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ αὐτές, ἐὰν εἰλικρινῶς κι ἐντίμως θέλουμε νὰ τὴν σώσουμε. (Ποὺ δὲν σώζεται, ἀλλὰ ἄς ὄψεται…!!!)

Ἄς περάσουμε ὅμως καὶ στὸ θέμα τῆς ἀναρτήσεῶς μας.
Τὸ τὶ εἶναι, ἤ δὲν εἶναι ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ δὲν μὲ ἀφορᾶ. Οὔτε στοὺς κόλπους τῆς παρατάξεῶς τους μπῆκα, οὔτε βγῆκα οὔτε ἀπ’  ἔξω πέρασα. Ὅπως δῆλα δὴ ἔχω κάνῃ μὲ κάθε κόμμα, ἀπόκομμα, κίνημα ἔως τώρα. 
Καὶ οὔτε μὲ ἐνδιαφέρει τὸ ἐὰν θὰ μείνῃ, ἤ ὄχι, στὴν φυλακὴ ἡ ἡγεσία της.
Ἄλλο μὲ ἀπασχολεῖ… Κι αὐτὸ τὸ ἄλλο τὸ ἔχουν καταλάβῃ ἤδη στὴν ἡγεσία τῶν ἀριστερῶν κομμάτων.
Δηλώσεις σὰν αὐτήν:

προέρχεται ἀπὸ νομικὸ τοῦ κεντροαριστεροῦ χώρου. Δῆλα δὴ ὁ Δημητρακόπουλος, κατὰ δήλωσίν του, ἐκφραστὴς κεντροαριστερῶν πεποιθήσεων, βγῆκε στὴν τηλεόρασι νὰ ὑπερασπιστῇ τὴν ὕπαρξι τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ὡς κόμμα. Ἔτσι… δίχως νά ἀντιλαμβάνεται πώς αὐτή ὅλη ἠ δίωξις θά στραφῇ κατὰ τοῦ κεντροαριστεροῦ χώρου… Ἀλήθεια;
Μὰ τὸ ἀναφέρει ἤδη, σὲ μίαν παρατήρησί του. Τὸ ξέρουν δῆλα δὴ ἤδη οἰ νομικοὶ κύκλο πὼς αὐτὴ ἡ δίωξις-φιάσκο θὰ στραφῇ τελικῶς καὶ κατὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ κατὰ τῆς δημοκρατίας ἀλλὰ κυρίως κατὰ τῆς δικαιοσύνης. Ἀφῆστε δὲ τὴν καταστροφὴ ποὺ θὰ ἐπιφέρῃ στοὺς μηχανισμοὺς τῶν κομμάτων, κινημάτων, παρατάξεων κάθε τύπου. (Τὰ πρῶτα σημάδια θὰ τὰ διαπιστώσουμε συντόμως κυρίως μὲ τὰ κόμματα ποὺ συνεργοῦν ἤ σιωποῦν.)

Θέλετε κι ἄλλο παράδειγμα;
Δύο ἄρθρα ἔγραψε ὁ Ζούγκλας. Ὁ Εἰσαγγελάτος ἀρχίζει νὰ ἀνασκευάζῃ. Ὁ Χατζηνικολάου ἐπίσης…
Τί συμβαίνει; Δέν πρωτοστάτησαν αὐτοί στό νά προκληθοῦν οἱ διώξεις, στήνοντας τό κατάλληλο σκηνικό, γιά νά φαίνονται ἐπί πλέον καί νόμιμες; Καί γιατί εἰδικῶς στόν τΣΥΡΙΖΑ ἔχουν ἀναστατωθῇ τόσο ἔντονα μέ τίς συλλήψεις καί τίς φυλακίσεις; Δέν ἀντιλαμβάνονται τήν παγίδα; Λέτε;

Ποιά εἶναι ὅμως ἡ παγίδα;
Οἱ παγίδες εἶναι πάρα πάρα πάρα πολλές.
Πρῶτον.
Ὁ Μιχαλολιάκος, θέλουμε δὲν θέλουμε, μᾶς ἀρέσει δὲν μᾶς ἀρέσει, δὲν χάνει ποσοστὰ ἀλλὰ ἀνακτᾶ καὶ …πόντους.
Ἰδοῦ τὶ λέει ὁ Ζούγκλας, σὲ ἀνακοίνωσί του πρὸ χθεσινή, γιὰ δημοσκόπισι ποὺ θὰ ἐμφανιζόταν σήμερα στὴν ἱστοσελίδα του:

Εἶναι ἠλίθιος ὁ Ζούγκλας; Δέν ἔχει καταλάβῃ τήν παγίδα; Δέν βλέπει πώς μέ αὐτές τίς κουτουράδες ἡ Χρυσῆ Αὐγή θά φθάσῃ, καὶ ἴσως θὰ ξεπεράσῃ, τό 40-50%;  Ποιός θά ἤθελε μίαν τέτοιαν κατάστασι μέσα στήν χώρα του;
Ἄλλο νὰ ζητᾶμε νὰ ἀκούγονται ὅλες οἱ φωνὲς κι ἄλλο νὰ μᾶς κυβερνήσουν οἱ Μιχαλολιάκοι.
Ἄλλο νὰ ἀξιώνουμε δημοκρατικὴ ἀντιμετώπισι γιὰ τοὺς πάντες κι ἄλλο νὰ μᾶς ὁδηγοῦν σὲ μίαν κατάστασι πολιτική, ποὺ δὲν θᾶς μᾶς ἀρέσῃ.
Ἄλλο νὰ ἔχουμε ἀποδεδειγμένα ἐγκλήματα κι ἄλλο κατασκευασμένα ἐγκλήματα.

Γιὰ νὰ ἀκούσουμε ὅμως καὶ τὸν Τράγκα, μήπως καὶ φωτιστοῦμε λίγο περισσότερο:

Ἕνα σαθρὸ κατηγορητήριον, εἰδικῶς γιὰ τὸν Παππᾶ, ποὺ ὅμως στηρίζεται μὲ τὸ «ἔτσι θέλω», διότι αὐτὲς εἶναι οἱ ἐντολὲς ποὺ ἔλαβε ὁ Ἀντωνάκης στὶς ΗΠΑ.

Τί; Δέν ἔλαβε ἐντολές ὁ Ἀντωνάκης;
Ὡραῖα… Δὲν ἔλαβε. Ἄς ἀφήσουμε τὶς συνομωσιολογίες στὴν ἄκρη κι ἄς ἀντικρύσουμε τὴν πραγματικότητα κατάματα.
Ἡ δίωξις κατὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἐξυπηρετεῖ μόνον τὰ ἐξῇς:

  • Ἐντονοτέρα πόλωσις καὶ ἐπιτάχυνσις τῶν διαδικασιῶν ἐνάρξεως τοῦ καλὰ στημένου καὶ προετοιμασμένου ἐμφυλίου.
  • Ἀθώωσις, σταδιακῶς, τῶν Μιχαλολιάκου καὶ Παππᾶ, στὶς συνειδήσεις τῶν πολιτῶν, ἄρα καὶ μετατροπή τους σὲ σωτῆρες.
  • Αὔξησις τῶν ποσοστῶν τοῦ κόμματος, ἀποκόμματος, κινήματος σὲ πολὺ μικρὸ χρονικὸ διάστημα.
  • Ταχυτέρα ἀποδόμησις τῶν ἀριστεροκεντρώων, ἤ τέλος πάντων αὐτῶν ποὺ θὰ κληθοῦν νὰ ἀναλάβουν συντόμως τὴν ἡγεσία. Θὰ φθαροῦν πολὺ γρήγορα, διότι θὰ ἔχουν ἀνεχθῇ τὴν ἀνομία κατὰ τῶν ἀντιπάλων τους. Συνεπῶς ὡς συνεργοὶ θὰ καταντήσουν στὶς συνειδήσεις μας.
  • Ἐπιτάχυνσις ἐφαρμογῆς συνθηκῶν τρομοκρατίας εἰς βάρος ὅλων μας. Διότι:
    Ἡ προσπάθεια γελοιοποιήσεως τῶν στελεχῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, μὲ κάθε τρόπο, ἔχει κάνῃ τὸν πολίτη νὰ ἀντιλαμβάνεται πόσο πολὺ τὸν ἐμπαίζουν. Δυσπιστεῖ ὅλο καὶ περισσότερο. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ φυσικὰ εἶναι ἡ ἀδυναμία τοῦ συστήματος νὰ ἐξακολουθήσῃ, κατὰ πῶς τοῦ ταιριάζει, νὰ προπαγανδίζῃ πρὸς «πάσαν κατεύθυνσιν». Αὐτὸ ὅμως σημαίνει πὼς πολὺ γρήγορα, ἐφ΄ ὅσον τὰ μέσα προπαγάνδας καταῤῥέουν, θὰ περάσουμε σὲ νέες, χειρότερες καὶ σκληρότερες τακτικὲς ἐλέγχου πληθυσμῶν.
  • Οἱ ὑποτιθέμενοι κυβερνῶντες ἀποθρασσύνονται. Θεωροῦν ἑαυτοὺς παντοδυνάμους καὶ ἀρχίζουν νὰ συμπεριφέρονται σχεδὸν ὑστερικά, (οἱ δηλώσεις Δένδια εἶναι ἡ ἀπόδειξις) χιτλερικά, φασιστικὰ δίχως ὅμως νὰ κρατοῦν πλέον κάτι γιὰ τοὺς τύπους. Οἱ ἐπόμενες ἐντολές, ἄς μοῦ τὸ ἐπιτρέψετε, θὰ στρέφονται ἐπισήμως κατὰ κάθε ἑνὸς ποὺ θὰ ὑψώνῃ ἐνάντιο πολιτικὸ λόγο. Οὐσιαστικῶς ἡ λεγομένη «ἔννομος τάξις» μετατρέπεται σὲ ἐργαλεῖο ἀφανισμοῦ κάθε φωνῆς στὴν χώρα μας. Ὅποιος δὲν τοὺς ἀρέσει, μὲ λίγη «διαφήμισι», ἤ καὶ δίχως της, θὰ καταδικάζεται σὲ φίμωσι.

Εἰλικρινῶς; Τί ἀκριβῶς θέλουμε ἀπό τά παραπάνω;

Μήπως ὅμως νά τά ἁπλοποιήσουμε λίγο ἀκόμη;

Ὁ Νίκος Μιχαλολιάκος εἶναι αὐτὸς ποὺ εἶναι. Κουμπαριὲς δὲν θὰ πιάσουμε μαζύ του.
Τὸ ἴδιο καὶ τὸ κόμμα του, κίνημα, παράταξις.
Τὸ γιατὶ ἀνέβηκε ἐκεῖ ποὺ ἀνέβηκε, βάσει ποσοστῶν, ἄς μᾶς τὸ ἀναλύσουν οἱ εἰδικοὶ καὶ οἱ κατέχοντες.
Τὸ γιατὶ ὅμως δὲν πρέπει νὰ μείνῃ στὴν φυλακή, χρησιμοποιῶντας τὴν ἁπλῇ, κοινή, κοινοτάτη λογική, μποροῦμε νὰ τὸ δοῦμε καὶ μόνοι μας.
Τέσσερις μονάδες δίδει ὀ Ζούγκλας ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἄρχισαν οἱ διώξεις!!! Ὁ Ζούγκλας!!! Ὄχι κάποιος ἄλλος!!! Ὁ καθεστωτικὸς Ζούγκλας!!!
Τέσσερις μονάδες!!!
Ξέρετε τί σημαίνει αὐτο;
Σημαίνει πὼς ἐὰν παραμείνῃ στὴν φυλακή, περισσότερο ἀπὸ ὅσο ἤδη εἶναι μέσα, οἱ τέσσερις μονάδες θὰ γίνουν ὀκτώ, δώδεκα, εἰκοσιτέσσερις… Ἀλήθεια; Ἀκόμη κάποιοι χαίρονται μέ τήν φυλάκισί τοῦ Μιχαλολιάκου; Ἤ μήπως ἀρχίζουν νά τό ξανασκέπτονται;

Ποιός εἶναι ὅμως ὁ ἐπόμενος στόχος;
Ὅποιος θὰ ἐνοχλῇ θὰ γίνεται στόχος.
Ἐὰν τόσο ἀπροκάλυπτα, ἐμπρὸς σὲ δέκα ἐκατομμύρια ζευγάρια μάτια, μᾶς δουλεύουν, τὸ ἀντιλαμβάνονται ὅτι τὸἀντιλαμβανόμαστε καὶ δὲν πασχίζουν οἱ ξεδιάντροποι οὔτε νὰ τὸ κρύψουν, τότε μήπως ὁ ἐπόμενος πού θά διωχθῇ θά εἶμαι ἐγώ ἤ ἐσύ ἤ τό παιδί σου; (Ποὺ διωκόμαστε ἤδη, ἀλλὰ δὲν βαριέστε…!!!)
Ὄχι διότι θὰ ἔχουμε κάτι κάνῃ λάθος ἀλλὰ διότι ἔτσι θὰ ἔχουν οἱ ἐντολές.
Ἤδη ἔχουμε δείγματα πολλά… Ἤδη οἱ νόμοι ποὺ ψηφίζουν εἶναι πέραν κάθε παρανοϊκότητος. Γιατί τά κάνουν ὅλα αὐτά; Γιά νά μᾶς σώσουν ἤ γιά νά ἐπιβιώσουν αὐτοί;

Τί ἄλλο ὀφείλουμε νά ἐξετάσουμε;
Τί πασχίζουν ἐδῶ καί δεκαετίες νά διατηρήσουν στήν Ἑλληνική κοινωνία, ὅπως καί σέ κάθε ἄλλην κοινωνία ἐπί τοῦ πλανήτου, πού θέλουν  νά ἐλέγξουν; Μήπως τό πολωτικό μοντέλο; Ναί, ἀλλά ἐάν δέν ὑπάρχῃ ὁ ἕτερος πόλος, πῶς θά μᾶς κρατοῦν ὑπό ἔλεγχον;
Λέτε λοιπόν νά ἀπεφάσισαν κάποιοι νά ἐπιφέρουν τήν νομιμότητα; Σοβαρά; Τό πιστεύουμε αὐτό; Ἤ μήπως πασχίζουν μέ κάθε δυνατόν τρόπο νά αὐξήσουν τίς ἀποστάσεις καί τούς διαχωρισμούς;
Μήπως μεγαλώνοντας τίς εἰκόνες τῶν χασμάτων, ὄχι ἀπαραιτήτως ὅμως καὶ τὰ χάσματα, μεγαλώνουν τίς πολώσεις καί τελικῶς ὁριστικοποιοῦν κι ἐπισφραγίζουν τήν δυνατότητά τους στόν ἔλεγχο μας;
Μήπως ἁπλῶς στοχεύουν στό νά μεγαλώσουν τά μίση, τά πάθη γιά  νά ἐπισπεύσουν ταχύτερα τίς συνθῆκες τοῦ ἐμφυλίου πολέμου; Μήπως γιά ἀκόμη μίαν φορά παίζουμε στό παιχνίδι ἄλλων, μέ ξένους κανόνες καί ξένους νικητές; Διότι ὅταν εἶσαι πιόνι, ἤ χαμένος θὰ εἶσαι ἤ νεκρός.
Ἔ;

Μὲ ὅσους συζητῶ, καὶ συζητῶ μὲ πολλούς, ἰδίως μὲ ἀνθρώπους τελείως συγκεκριμένων ἰδεολογιῶν, κι ὁπωσδήποτε ἀντιθέτων ἀπὸ αὐτὲς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἀκούω τὰ ἴδια. Διαβλέπουν πὼς ναί, ἀνοίγουν τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου. Ἀλήθεια, ποιός ἀπό ὅλους μας θά ἀναλάβῃ, στίς δικές του πλάτες, τό παιχνίδι τοῦ αἱματοκυλίσματος πού κοντεύει νά ξεκινήσῃ; Ἐγώ; Ἐσύ; Ὁ ἄλλος;
Πόσο πιό φανατικά ἠλίθιοι πρέπει νά γίνουμε γιά νά καταλάβουμε πώς σέ αὐτό τό παιχνίδι τούς κανόνες ὀφείλαμε νά τούς βάζουμε ἐμεῖς; Καί πόσες δυστυχίες ἀκόμη θά βιώσουμε γιά νά ἀποφασίσουμε πώς ναί, δικαιούμαστε νά ἔχουμε ΜΟΝΟΝ ΕΜΕΙΣ τόν πρῶτο καί τόν τελευταῖο λόγο γιά τά πάντα πού μᾶς ἀφοροῦν;

Ἄς δοῦμε ὅμως καὶ κάτι ἀπὸ τὸ …μέλλον.
Ἔτσι ὅπως στήνουν τὰ σκηνικά, ὁ τΣΥΡΙΖΑ, παρέα ὁπωσδήποτε μὲ κάποιο μνημονιακὸ κόμμα, θὰ κληθῇ νὰ μᾶς κυβερνήσῃ.
Τί θά πάθῃ ὅμως μετά ἀπό αὐτό; Θά ἐξακολουθήσῃ νά ὑπάρχῃ;
Μὲ τὴν ἡγεσία τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στὴν φυλακὴ θὰ χάσῃ τὰ πάντα στὴν πρώτη στροφή.
Ἀλλοιῶς εἶναι νὰ ἔχῃς κάποιον περιορισμένο, ὑπὸ παρακολούθησιν καὶ τελικῶς ἐλεγχόμενον, ποὺ δὲν θὰ μπορῇ νὰ ἀσκήσῃ τὴν ὅποιαν δράσι του ἐλεύθερα, ἡ ὁποία θὰ φούσκωνε πράγματι τὸν φάκελλό του, κι ἀλλοιῶς εἶναι νὰ τὸν ἔχῃς στὴν φυλακὴ καὶ νὰ ἀρχίσουν νὰ τὸν βλέπουν, ἀκόμη καὶ οἱ δικοί σου ψηφοφόροι, σιγὰ σιγά, σὰν ἀδικημένο ἀρχικῶς,  ἥρωα  στὴν συνέχεια καὶ στὸ τέλος σωτήρα. Διότι οἱ ἀδικημένοι-ἥρωες-σωτῆρες ποὺ κατασκευάζει τὸ σύστημα εἶναι γιαλαντζί, ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς πραγματικούς, ἀνωνύμους, θυσιασμένους ἥρωες.

Τὸ ποιὸς ὀφελεῖται δὲν τὸ ἐρευνῶ, γιὰ τὴν ὥρα.
Αὐτὸ εἶναι ἄλλο κεφάλαιον.
Οὔτε τὸ ἐὰν θὰ ἐξαφανισθοῦν ἀπὸ προσώπου γῆς οἱ σημερινοὶ κρατοῦντες μᾶς ἐνδιαφέρει γιὰ τὴν ὥρα.
Οὔτε τὸ πῶς θὰ ἐξελιχθοῦν τὰ πράγματα μὲ τὴν ἡγεσία τῆς Χρυσῆς Αύγῆς ἐκτὸς φυλακῆς.
Αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ ἀνακόψουμε τὴν φόρα ποὺ ἔχουμε πάρῃ γιὰ τὸν ἐμφύλιο καὶ τὴν μείωσι τῶν κραδασμῶν ἀπὸ τὴν ὅλο καὶ πιὸ ἔντονη πόλωσι. Οἱ σημερινοὶ θὰ φύγουν συντόμως. Οἱ ἐπόμενοι ἐπίσης λίγο θὰ μείνουν. Οἱ μεθεπόμενοι ἀκόμη πιὸ λίγο…
Τί λέτε; Θέλουμε πράγματι νά καθάρουμε ταχύτερα τήν Ἑλληνική κοινωνία ἀπό κάθε τί σάπιο ἤ θέλουμε νά τήν φουντάρουμε μίαν ὥρα ἀρχίτερα, καίγοντας μαζύ μέ τά ξερά καί τά χλωρά;

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Κάποιοι  μάλλιστα αἰσθάντοναι καὶ …καθαριστές!!! (Ὀνόματα νὰ μὴν γράφουμε… Κυκλοφοροῦν καὶ ψυχωτικοὶ ἐδῶ γύρω…!!!)

Υ.Γ.2. Ξέρετε τώρα πιά τί πράγματι ἐπιθυμῶ; Πόσα κόμματα ἔχουμε εἴπαμε; Ἐκατό; Διακόσια; Τριακόσια; Ἔ, νὰ τὰ χιλιάσουμε!!! Αὐτὸ ἐπιθυμῶ!!!

 Μ Η Ν Υ Μ Α

Ἔϊ, ἐσεῖς, οἱ ἀναρχοριστεκεντρωοδεξιορολάτρεις τοῦ «συνταγματικοῦ τόξου»… Δέν ἔχετε ἀντιληφθῇ σέ ποιάν παγίδα πέφτετε μόνοι σας; Δέν συνειδητοποιεῖτε πώς τώρα ἀρχίζει ὁ δικός σας Γολγοθᾶς; Δέν διαβλέπετε πώς σᾶς παγίδευσαν;
Τί θά κάνετε; Θά μᾶς ματώσετε πάλι ἤ θά κάνετε τίς συνήθεις κωλοτοῦμπες σας καί θά ἐπανέλθουμε στούς προηγουμένους σας βάλτους;

Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ στὸ 40%!!!

Ποιό 40%; Στὸ 60% τὴν πηγαίνουν τὴν Χρυσῆ Αὐγή!!!

Ὅπως ἀνέβασαν τὸν Χίτλερ, ἔτσι ἀνεβάζουν καὶ τὴν Χρυσῆ Αὐγή.

φωτογραφία

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply