Τί; Δέν ἔχεις γάλα γιά τό βρέφος σου; Τότε ΨΟΦΟΣ!!!

Τί; Δέν ἔχεις γάλα γιά τό βρέφος σου; Τότε ΨΟΦΟΣ!!!2Αὐτὰ ποὺ θὰ γράψω σήμερα θὰ ἐκνευρίσουν πάρα πολλούς, ἀλλὰ εἶναι ἡ ΑΛΗΘΕΙΑ!!! Πέρα ὡς πέρα. Ἐὰν κάποιοι θελήσουν, ἄς κάτσουν νὰ ἀναζητήσουν τὸ ποῦ, τὸ πῶς, τὸ γιατὶ τοὺς ξεγέλασαν. Ἐφ΄ ὅσον ὅμως θεωρούμαστε ἐνήλικοι, νὰ μὴν ἐπιῤῥίπτουμε σὲ ἄλλους τὶς δικές μας εὐθύνες.
Εἴμαστε ἀποκλειστικῶς ἐμεῖς ὑπεύθυνοι καὶ γιὰ τὰ λάθη μας ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς παραλήψεις μας.

Θὰ ἀναφερθῶ σὲ τρεῖς ἱστορίες, οἰκείων μου ἀρχικῶς.
Ἡ πρώτη ἱστορία ἀφορᾷ στὴν ΜΟΥΛΑΡΑ.
(Ἐπιεικῶς ΜΟΥΛΑΡΑ… Θὰ καταλάβετε!!!)

Ἡ ΜΟΥΛΑΡΑ λοιπὸν γέννησε, πρὸ ἐννέα ἐτῶν, ἕνα παιδάκι, σὲ δημόσιο μαιευτήριον τῶν Ἀθηνῶν, μὲ καισαρική.
Εἶχε γάλα ἄφθονο. Τὸ γάλα ὅμως ἔπρεπε νὰ τὸ προσφέρῃ αὐτὴ στὸ παιδί της. Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἔπρεπε νὰ ξυπνᾶ καὶ τὶς νύκτες ἀλλὰ καὶ στὴν διάρκεια τοῦ εἰκοσιτετραώρου, νὰ ἀφιερώνῃ ἀρκετὸν χρόνο, πρὸ κειμένου  νὰ τραφῇ τὸ βρέφος.
Τέσσερις ἡμέρες ἄντεξε. Τὴν πέμπτη ἡμέρα ΠΕΤΑΞΕ κυριολεκτικῶς τὸ βρέφος στὸν πατέρα του καὶ στὴν γιαγιά του καὶ δὲν ξανασχολήθηκε στὴν ζωή της. Ἔκανε καὶ δεύτερο παιδί, τὸ ὁποῖον δὲν θήλασε ποτέ. Τώρα τελευταῖα μάλλιστα, πέταξε ἀπὸ τὸ σπίτι τὸν πατέρα τῶν παιδιῶν της, μαζὺ μὲ τὰ παιδιά της, γιὰ νὰ κάνῃ τὴν ζωὴ ποὺ τῆς στέρησαν. (Μάλλιστα, συγγενής της, ἰσχυρίζεται πὼς ΟΥΔΕΠΟΤΕ ἀγκάλιασε τὰ παιδιά της. Μόνον τὰ σκυλιά της…!!!)
Ἀλλὰ εἴπαμε. Αὐτὴ γεννήθηκε ΜΟΥΛΑΡΑ!!!

Ἡ ἐπομένη ἱστορία ἀφορᾶ στὴν παίδική φίλη μου Σ.
Ἡ Σ. ἔχει πέντε παιδιά.
Τὸ πρῶτο της παιδὶ γεννήθηκε σὲ ἰδιωτικὸ μαιευτήριον, πρὸ δεκαπέντε περίπου ἐτῶν, μὲ καισαρική. Ὁ μαιευτὴρ τῆς συνέστισε, ἐφ΄ ὅσον τὸ «γάλα της δὲν ἦταν δυνατό», νὰ δώσῃ στὸ παιδί της συμπλήρωμα. Ἤδη στὸ μαιευτήριο μεριμνοῦσαν νὰ λαμβάνῃ τὸ βρέφος της περισσότερα γεύματα ἀπὸ τὸ «συμπλήρωμα», παρὰ ἀπὸ τὴν μητέρα του.
Ἡ κοπέλα, ἄν κι ἀρκετὰ νέα τότε, ἐπεὶ δὴ ἴσως ἀγαποῦσε περισσότερο τὸ παιδί της, ἀπὸ ὄσο πίστευε ὁ ἰατρός, ἐπιστρέφοντας στὸ σπίτι της ἄρχισε νὰ τὸ ἐρευνᾶ. Ἤταν καὶ ἡ ἴδια παιδὶ πολυτέκνου οἰκογενείας καὶ γνώριζε, διαισθητικῶς ἀκόμη,  πὼς ὁ θηλασμὸς ἦταν ἀπαραίτητος γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν. Πράγματι, ἀναζητῶντας πληροφορίες, ὁπουδήποτε, κατέληξε στὸ νὰ πετάξῃ τὰ ξένα γάλατα καὶ νὰ θηλάσῃ τὸ πρῶτο της παιδὶ ἔως τὰ ἐννέα του χρόνια!!! Παραλλήλως γέννησε ἀκόμη τέσσερα παιδιά, στὸ σπίτι, μὲ φυσιολογικὸ τρόπο, καταῤῥίπτοντας τὸν μύθο τοῦ «μία φορὰ καισαρική, πάντα καισαρική». Σήμερα, μὲ τὸ μικρότερό της παιδὶ στὰ ἑπτά, ἐξακολουθεῖ, γιὰ λόγους ἰσχυροποιήσεως τῶν δεσμῶν τῆς οἰκογενείας πλέον, νὰ θηλάζῃ καθημερινῶς, τὰ τρία μικρὀτερά της παιδιά.
Αὐτὴ ὅμως εἶναι ἡ Σ. Ὄχι ἡ ΜΟΥΛΑΡΑ.

Ἡ τρίτη ἱστορία ἀφορᾶ στὴν Μ. γειτόνισσά μου.
Ἡ Μ. γέννησε πρὸ περίπου σαράντα ἡμερῶν.
Ἀπὸ τὸ μαιευτήριον ἐπίσης τῆς εἶπαν αὐτὰ ποὺ εἶχαν πῇ καὶ στὴν Σ. «Τὸ γάλα σου δὲν εἶναι δυνατό», «νὰ δώσῃς συμπλήρωμα», «τὸ παιδὶ χρειάζεται περισσότερο γάλα ἀπὸ ὅσο ἔχεις ἐσύ…» κι ἄλλα πολλὰ χαριτωμένα.
Τὸ βρέφος δεν ἔλαβε γάλα ἀπὸ τὴν μητέρα του οὔτε γιὰ ἕνα εἰκοσιτετράωρο. Βλέπετε, ἡ Φύσις αὐτῆς τῆς γυναίκας, ποὺ διαβιῆ στὴν δική μας ἐποχή, εἶναι τέτοια ποὺ τῆς ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ νὰ προστατεύσῃ τὸ παιδί της.
Τί ἀκριβῶς ὅμως δέν ἔκανε σωστά ἡ Μ., γιά τό ὁποῖον τήν κατηγορῶ σήμερα;
Ὅταν ἀκόμη κυοφοροῦσε, ὄχι μία, ἀλλὰ ἀρκετὲς φορές, τῆς ἐξήγησα ὅλα τὰ παραπάνω, μαζὺ μὲ κάποια ποὺ θὰ ἀναφέρω παρακάτω, καὶ τῆς ἀπέδειξα πὼς οἱ ἰατροί, ἰδίως τῶν ἰδιωτικῶν μαιευτηρίων, μεριμνοῦν γιὰ νὰ προωθήσουν τὰ βρεφικὰ γάλατα, σὲ ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλύτερα τμήματα τοῦ πληθυσμοῦ, διότι ἔτσι τοὺς ἐξυπηρετεῖ. Οὐδόλως ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ βρέφους καὶ οὐδὲ μίαν εὐθύνην ἔχουν, μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσι τῆς μητέρας ἀπὸ τὸ μαιευτήριον. Δουλειά τους εἶναι νὰ ξεγεννοῦν. Τὸ γιατὶ ὑπεισέρχονται στὸ θέμα τῆς τροφῆς τῶν βρεφῶν, εἶναι ἄλλη ἱστορία.
Τῆς ἐξήγησα, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀπέδειξα,  ἐπίσης τὰ ὅσα προσφέρει ὁ θηλασμός. Τῆς ἀπέδειξα πὼς εἶναι ΑΝΑΓΚΗ νὰ τραφῇ ἕνα βρέφος μὲ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο μητρικὸ γάλα. Τῆς ὑπέδειξα ἀνθρώπους, ποὺ στηρίζουν τὸν θηλασμό, ποὺ στηρίζουν τὴν μητέρα καὶ ποὺ ὀργνώνουν τὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ ἀποδείξουν τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. Τὴν ἔφερα σὲ ἐπαφὴ μὲ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους…
Ὅλα αὐτὰ ἡ Μ. τὰ ἄκουσε προσεκτικὰ καὶ δεσμεύτηκε νὰ ἀσχοληθῇ σοβαρὰ μὲ τὸ παιδί της, κάτι ποὺ φυσικὰ δὲν ἔγινε τελικῶς.
Σήμερα τὸ μωράκι της λαμβάνει ξένο γάλα. Τόσο καλά…

Καὶ τώρα περνᾶμε στὰ καθ’ ἡμᾶς.
Ὅταν γέννησα τὸ πρῶτο μου παιδὶ ἐπίσης δὲν γνώριζα κάτι γιὰ τὸν θηλασμό.
Οὔτε μὲ τὸ διαδίκτυο εἶχα πολλὲς σχέσεις ἀκόμη. Οὔτε κάποιος καλὸς ἰατρὸς βρέθηκε γιὰ νὰ μὲ ἐνημερώσῃ.
Τὸ μόνον θετικὸ στὴν ὑπόθεσι ἦταν τὸ ὅ,τι γέννησα σὲ δημόσιο μαιευτήριον, ὅπου καὶ γενικῶς προωθοῦσαν τὸν θηλασμό. Ὁ παιδίατρος ὅμως, ποὺ ἀνέλαβε νὰ παρακολουθῇ τὸ παιδί, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἐπιστρέψαμε στὸ σπίτι, κτυπιόταν γιὰ τὸ ὅ,τι ἔπρεπε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ νὰ προσφέρω συμπλήρωμα. Μάλλιστα μοῦ ἐδώρισε τὸ γάλα γιὰ ἕναν μήνα, χάρισμα, πρὸ κειμένου νὰ μὲ διευκολύνῃ!!! (Ὁ φονιᾶς!!!)
Ὅταν ὅμως τὸ μωρὸ ἔφθασε νὰ γίνῃ δύο μηνῶν, κι ἐν ᾦ ἐγὼ ἀκολουθῶντας τὶς ὁδηγίες του, προσέφερα συμπλήρωμα, διεπίστωσα πὼς τὸ δικό μου γάλα μειωνόταν, διότι δὲν ὑπῆρχε ἡ ἀναγκαία «ζήτησις». 
Τότε ἦταν ποὺ τὸ μωρὸ ἀῤῥώστησε σοβαρά.
Ἤταν Σαββατοκύριακο. Μάλλιστα ἤμασταν ἐκτὸς Ἀθηνῶν.
Τρομοκρατημένη βρῆκα μίαν παιδίατρὸ ποὺ ἦταν ἐκεῖ κοντὰ καὶ τσακίστηκα νὰ τὴν ἐπισκεφθῶ.
Κι ἐκεῖ ἄρχισαν οἱ ἐκπλήξεις. Οἱ δυσάρεστες, γιὰ ἐκείνην τὴν στιγμή, εὐχάριστες ὅμως συνολικῶς.

Ἡ παιδίατρος ποὺ ἐπεσκέφθην εἶχε ζήσῃ περίπου δύο δεκαετίες στὴν Ἀγγλία. Ἐργαζόταν σὲ πρότυπο κλινική, παιδιατρικὴ παρακαλῶ.
Ἐκεῖ λοιπὸν πήγαιναν οἱ μητέρες μὲ τὰ βρέφη τους ΔΙΧΩΣ νὰ κουβαλοῦν μπουκάλια μὲ γάλα. Τὸ μόνον ποὺ χρειαζόταν, γιὰ νὰ πάῃ ἕνα παιδάκι στὸν ἰατρό, ἦταν ἡ …μαμά του.
Ὅταν ἡ παιδίατρος μας ζήτησε διευκρινήσεις, ἀπὸ τὸν διευθυντὴ τοῦ νοσοκομείου, γιὰ τὴν «θρασυτάτη» συμπεριφορὰ τῶν μανάδων, ποὺ ἐπεσκέπτοντο μὲ τὰ βρέφη τους τὸ νοσοκομεῖο, δίχως νὰ κουβαλοῦν τὴν τροφὴ τῶν παιδιῶν τους,  αὐτὸς γέλασε καὶ τῆς εἶπε πὼς στὴν Ἀγγλία προωθεῖται ΜΟΝΟΝ ὁ θηλασμός. Σὲ κανένα βρέφος δὲν συνίσταται ἄλλο γάλα, πλὴν τοῦ μητρικοῦ. Τὰ σκουπίδια τους ὅμως, ὅλη ἡ Βόρειος Εὐρώπη, τὰ προωθοῦν στὴν Νότιο Εὐρώπη, μὲ τὴν μορφὴ «βρεφικῶν τροφῶν» καὶ ἰδίως γάλακτος.
Μὲ ἀφορμὴ αὐτὴν τὴν πληροφορία ἡ παιδίατρος ἄρχισε νὰ ἐρευνᾷ τὴν σύστασι τῶν «σκουπιδιῶν». Διεπίστωσε λοιπὸν πὼς πέραν ὅλων τῶν ἄλλων σκουπιδιῶν, τῶν ὁποίων ἀγνοούσε τὴν προέλευσι,  ἀλλὰ ὀνομάζονταν ὅλα «γάλατα», μέσα στὰ βρεφικὰ τρόφιμα ἐμπεριέχονταν συντηρητικά,ἀντιβιωτικὰ καὶ τέλος πάντων ἕνα σωρὸ ἄλλα δηλητήρια, σὲ σύστασι ποσοστιαία ὅμως κάτω τοῦ 1%, γιὰ νὰ μὴν ὑποχρεωθοῦν οἱ ἑταιρεῖες νὰ τὰ ἀναφέρουν στὰ συνολικὰ συστατικά. Διότι εἶναι γνωστὸ πὼς συστατικά, μὲ κάτω τοῦ 1% συμμετοχὴ στὴν συνολικὴ σύστασι, δὲν ἀναγράφονται στὴν συσκευασία.
Τί ἔκανε;
Ὅταν ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα, ἀρκετὰ χρόνια ἀργότερα, μεριμνοῦσε γιὰ νὰ ἐνημερώσῃ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερες νέες μητέρες.
Φυσικὰ ἐλάχιστες ἄκουγαν τὶς συμβουλές της, διότι, ἐπαναλαμβάνω, παραμένει πάντα εὐκολότερο τὸ νὰ χώνουμε μίαν μπουκάλα γάλα στὸ στόμα ἑνὸς βρέφους, ἀπὸ τὸ νὰ τοῦ προσφέρουμε τὸν μαστό μας.

Κι ἔως ἐδῶ φυσικὰ οἱ πληροφορίες μὲ τρομοκράτησαν, διότι, λόγῳ τοῦ συμπληρώματος, ποὺ κυριολεκτικῶς ΜΟΥ ἐπέβαλε ὁ παιδίατρος, τὸ γάλα μου πλησίαζε στὸ τέλος του. Κάποιες ἐλάχιστες σταγόνες, ἴσα γιὰ νὰ κοροϊδεύουμε τὸ μωρὸ καὶ τοὺς ἑαυτούς μας.

Τί ἔπρεπε λοιπόν νά κάνω, γιά νά μπορέσω νά ἀποκόψω τό μωρό μου ἀπό τό ξένο γάλα καί νά τοῦ προσφέρω αὐτό πού ἡ ἰδία ἡ Φύσις φρόντισε νά διαθέτω;
Εὔκολο, στὰ λόγια. Ἔπρεπε νὰ φέρω τὸ γάλα πίσω. Αὐτὸ μοῦ συνέστησε ἡ παιδίατρος.
Κι ἀπὸ ἐκεῖ ξεκίνησε ὁ Γολγοθᾶς, ποὺ κράτησε δύο ἑβδομάδες.
Τὸ παιδὶ τραβοῦσε μίαν σταγόνα, σταματοῦσε, διότι δὲν εὕρισκε ἄλλο γάλα.  Σὲ λίγα λεπτὰ ὅμως, ποὺ ἐξακολουθοῦσε ἡ πείνα του νὰ ὑφίσταται, ἀναζητοῦσε ἐκ νέου τὸν μαστό. Καὶ πάλι καὶ καὶ πάλι καὶ ξανὰ καὶ ξανά…
Στὴν ἀρχὴ κάθε τρία μὲ τέσσερα λεπτά, τὸ παιδὶ ἄλλαζε μαστό, γιὰ τὸ πρῶτο εἰκοσιτετράωρο.
Στὸ δεύτερο εἰκοσιτετράωρο ὁ χρόνος αὐξήθηκε στὰ ὀκτὼ μὲ δέκα λεπτά.
Στὸ τρίτο στὰ δέκα μὲ δώδεκα λεπτά.
Στὶς δύο ἑβδομάδες, ἡ ῥοὴ ἀπεκαταστάθῃ πλήρως. (Ὅλο αὐτὸ βέβαια ἐπέφερε δύο ἑβδομάδων ἀϋπνία σὲ ἐμέναν καὶ στὸ μωρό!!! Κλάμα, νεῦρα ἀλλὰ ἤμουν τόσο ἀποφασισμένη ποὺ τὸ τίμημα τώρα φαίνεται πάρα πολὺ μικρό!!!)
Ὅταν τὸ παιδάκι μου ἦταν ἑνὸς ἔτους γεννήθηκε ἡ ἀνεψιά μου, τὴν ὁποίαν δὲν θήλασε ἡ μητέρα της. Κατέληξα νὰ θηλάζω δύο παιδιὰ καὶ νὰ περισσεύῃ γάλα γιὰ ἀκόμη δύο ἤ τρία ἤ τέσσερα.
Ποιά, ἐγώ, ποὺ μόλις ἕναν χρόνο πρὶν δὲν εἶχα οὔτε σταγόνα γάλακτος στοὺς μαστούς μου.
Τὸ γάλα ἐπέστρεψε κανονικότατα καὶ διαχειριζόμουν ἐγώ, ἀναλόγως φυσικὰ τῶν συνθηκῶν, τὸ πόσο, πότε καὶ πῶς θὰ θηλάσω. Ὄχι οἱ ἐξωτερικοὶ παράγοντες.

Ἡ παιδίατρος λοιπὸν εἶχε δίκαιον κι ἐγὼ ἤμουν ἡ ἀπόλυτος ἀπόδειξις τῶν ὅσων ἰσχυριζόταν. (Ὄχι μόνον ἐγὼ φυσικά!!! Ἐκατοντάδες ἄλλα παιδιά, μαζὺ μὲ τὶς μητέρες τους, ἐντὸς κι ἐκτὸς Ἑλλάδος, ἔχουν ἀποδείξῃ πὼς ἡ Φύσις γνωρίζει καλλίτερα. Ἐμεῖς παραμένουμε ἠλίθιοι!!!)
Ἐννοεῖται πὼς ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα δὲν χρειάστηκε νὰ ἀσχοληθῶ μὲ ἀγορὲς βρεφικῶν ἤ παιδικῶν συμπληρωμάτων.
Τὰ παιδιά μου ἐκάλυπταν τὶς ἀνάγκες τους σὲ γάλα πλήρως, γιὰ ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ πρῶτα τους χρόνια.

Ἄς περάσουμε ὅμως στὴν πραγματικότητα, ἀφήνοντας τοὺς μύθους ἔξω ἀπὸ αὐτήν, διότι χορτάσαμε μὲ ψέμματα, μὲ βλακεῖες καὶ μὲ παραπληροφόρησι.
πρῶτος μύθος, ποὺ ἀφορᾶ στὴν Φύσι μας, εἶναι ἐμπρός μας καὶ μᾶς καταῤῥίπτει, ὅταν πασχίζουμε μὲ τὸ ἀνεπαρκές μας ἀντιληπτικὸν ἐπίπεδον, νὰ ἀποδείξουμε πὼς «ἐμεῖς ξέρουμε καλλίτερα»!!!
Τὸ μητρικὸ γάλα ΠΑΝΤΑ ἀρκεῖ γιὰ νὰ συντηρήσῃ καὶ νὰ ἀναπτυχθῇ σωστὰ ἕνα βρέφος. (Ἄλλως τὲ οἱ πληθυσμοὶ στὴν Ἀφρικὴ θὰ εἶχαν ἐξολοθρευθῇ ἤδη ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ὁ θηλασμός.) Ἡ Φύσις πάντα προβλέπει καλλίτερα ἀπὸ ἐμᾶς, γιὰ ἐμᾶς.
Ἐὰν κυττάξουμε γύρω μας, ὅλα τὰ θηλαστικὰ ἔχουν αὐτὸ ποὺ κι ἐμεῖς ἔχουμε, ἀλλὰ τὸ περιφρονοῦμε: αὐτάρκεια μετὰ τὴν γέννα.
Τὰ περὶ «μου κόπηκε τὸ γάλα» ἤ «τὸ γάλα μου δὲν ἦταν ἀρκετό» ἤ «τὸ γάλα μου δὲν ἦταν καλό», ἄς τὰ ἀφήσουμε κατὰ μέρος. Οὔτε τὸ δικό μου γάλα, καθὼς φυσικὰ κι ἐκατοντάδων ἄλλων γυναικῶν, πληροῦσε τὶς «προϋποθέσεις» ποὺ ἤθελαν οἱ παιδίατροι. Αὐτὸ ὅμως δὲν μᾶς ἐμπόδισε νὰ ἀναθρεύσουμε σωστὰ τὰ παιδιά μας, καὶ νὰ μὴν πάσχουν ἀπὸ ἀβιταμινώσεις ἤ ἀπὸ κάποιαν ἄλλην ἔλλειψιν. Τολμῶ μάλλιστα νὰ ἰσχυριστῶ πὼς τὰ δικά μας παιδιά, ποὺ δὲν ἠκολούθησαν τὴν πεπατημένη, ἦσαν κατὰ πολὺ ὑγιέστερα τῶν ἄλλων, ποὺ ἀνετράφησαν μὲ ἄλλα ὑποπροϊόντα.

δεύτερος μύθος, ποὺ ἀφορᾷ στὴν «ἐμφάνισι» εἶναι ἀκόμη πιὸ γελοῖος.
Οἱ περισσότερες μητέρες ποὺ δὲν θηλάζουν, τὸ κάνουν γιὰ νὰ προστατεύσουν τὸ στῆθος τους καὶ νὰ μὴν …πέσῃ, λόγῳ βαρύτητος. Ἀγνοοῦν οἱ ΠΑΝΗΛΙΘΙΕΣ πὼς ἡ γυμναστικὴ τοῦ θηλασμοῦ διατηρεῖ τὸ στῆθος γιὰ πολὺ μεγαλύτερο χρονικὸ διάστημα σὲ καλὴ φυσικὴ κατάστασι.
Διότι ὁ θηλασμὸς εἶναι ἡ καλλιτέρα γυμναστικὴ γιὰ τὸν μαστό!!! Αὐτὸ δὲν τὸ σκέπτονται ἀλλὰ οὔτε τὸ πιστεύουν.
Ἀπόδειξις πάλι, τῶν ὅσων ἰσχυρίζομαι, ὅλες ἐμεῖς ποὺ θηλάσαμε συστηματικά.

τρίτος μύθος, ποὺ ἀφορᾶ στὴν ἐνασχόλησι, εἶναι κι ὁ πλέον γελοῖος.
«Θά χάσω ἐγώ τήν ζωή μου;» «Θά διαθέσω ἐγώ ὀκτώ ὧρες ἀπό τό εἰκοσιτετράωρό μου γιά νά θηλάσω, ὄταν μέ ἕνα διωράκι καθαρίζω;» «Θά τελειώσω ἐγώ, ὡς γυναίκα, διότι ἔγινα μάνα;»
Ὄχι, τίποτα ἀπὸ τὰ παραπάνω δὲν ἰσχύει. Ὅταν ἀποφασίζουμε νὰ γίνουμε μητέρες, γνωρίζουμε πολὺ καλὰ πὼς γιὰ τὰ πρῶτα χρόνια αὐτῶν τῶν παιδιῶν ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε ἐκεῖ. Τὸ ἐὰν θὰ μποῦμε, ἤ ὄχι, σὲ δευτέρα Μοίρα, εἶναι πράγματι πολὺ δύσκολο, νὰ τὸ διαχωρίσουμε ἀπὸ τὸ τὶ θὰ ἔπρεπε νὰ συμβαίνῃ. Σὲ δευτέρα καὶ σὲ τρίτη καὶ σὲ τετάρτη Μοίρα μπαίνουν μόνον αὐτοὶ ποὺ ἤδη εἶναι, πολὺ πρὶν τὸν τοκετό, σὲ αὐτὴν τὴν Μοίρα. Δὲν προσδίδει ἕνα παιδὶ ὁρόσημα γιὰ τὸ ἐὰν ἐγὼ θὰ ζήσω ἤ θὰ φυτοζωῶ.
Δὲν γίνεται λοιπὸν νὰ θεωροῦμε πὼς ὅλα θὰ εἶναι ὅπως πρῶτα.
Ἐὰν δὲν μποροῦμε ἄς μὴν τὰ γεννήσουμε. Δὲν φταῖν αὐτὰ ἐπεὶ δὴ ἐμεῖς εἴμαστε ἀνεπαρκεῖς ἤ δυστυχεῖς ἤ σκέτο ἠλίθιοι.
Ἐὰν δὲν μποροῦμε νὰ ἀσχοληθοῦμε σοβαρά, τότε νὰ μὴν γίνουμε γονεῖς. Τὰ παιδιὰ δὲν τὰ κάνουμε γιὰ νὰ ἀποδείξουμε πὼς εἴμαστε καρπεροί. Τὰ παιδιὰ τὰ κάνουμε γιὰ νὰ δώσουμε ὤθησι στὴν κοινωνία μας νὰ γίνῃ καλλίτερη. Ἐὰν ἐμεῖς, μὲ τὶς δικές μας πράξεις, ἄρα καὶ μέσῳ τῶν δικῶν μας παιδιῶν, προσφέρουμε στὴν κοινωνία μας ἄχθη, βάρη, προβλήματα, μήπως νά ἀναθεωρήσουμε τά πάντα γύρω ἀπό τήν ὕπαρξίν μας;Μέ ποιό δικαίωμα ἐγώ καταστρέφω καί τήν ζωή του παιδιοῦ μου ἀλλά καί τήν ζωή τῶν γύρω του;

Ἄλλοι μύθοι;
Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε.
Γιά ποιάν ἀποστείρωσι συζητᾶμε; Πότε τό γάλα εἶναι ἀποστειρωμένο; Ἐάν τό περάσουμε ἀπό δώδεκα βρασμούς ἤ ἐάν ἔλθῃ ἀμέσως ἀπό τήν πηγή στό στόμα τοῦ βρέφους;
Ὑπάρχει μεγαλύτερη εὐκολία ἀπό τό νά μποροῦμε νά προσφέρουμε στό παιδί, κάθε ὥρα τοῦ εἰκοσιτετραώρου, φρέσκο γάλα;
Τό συναισθηματικό δέσιμο τῆς μητέρας μέ τό παιδί πού τό βάζουμε;
Τήν ψυχική του ὑγεία;
Τά ἀντισώματα πού ἀποκτᾶ;
Τήν ἀνυπαρξία ἀλλεργιῶν;
Ποιός ἴκτερος; Πῶς καταπολεμᾶται πραγματικά; Νά ῥωτήσουμε τά παιδιά μου γιά τόν ἴκτερό τους καί γιά τόν βαθμό ἐπικινδυνότητός του;
Τήν οἰκονομία στό οἰκογενειακό πορτοφόλι ποῦ τήν βάζουμε;
Πόσα δηλητήρια ὑπάρχουν στό μητρικό γάλα καί πόσα στό ξένο;
Τί εἶναι τόσο στραβό λοιπόν γιά νά τό πολεμοῦν, τόσο φανερά, ἀκόμη καί οἱ ἴδιοι οἱ παιδίατροι;
Ἤ μήπως κι αὐτοί συνεργοῦν στόν ἀποπληθυσμό πού μᾶς προετοιμάζουν;Τί; Δέν ἔχεις γάλα γιά τό βρέφος σου; Τότε ΨΟΦΟΣ!!!1

Ἐπεὶ δὴ κρίνω τὰ πάντα μὲ βάσει τὶς δικές μου ἐμπειρίες καὶ γνώσεις, ἀρνοῦμαι πλέον νὰ ἀθωώσω ἔτσι, γιὰ πλάκα, κάθε μία μητέρα ποὺ «δὲν ἔχει γάλα νὰ δώσῃ στὸ βρέφος της». Τὰ δακρύβρεκτα λοιπὸν σημειώματα, τοῦ τύπου «ἄχ, τὸ κακόμοιρο τὸ κορίτσι, δὲν μπορεῖ νὰ ἀγοράσῃ γάλα γιὰ τὸ μωρό του», ποὺ διαβάζουμε δεξιὰ κι ἀριστερά, μόνον μὲ ἐκνευρίζουν καὶ δὲν παρουσιάζουν κάποιαν ἀλήθεια ἀλλὰ συντελοῦν στὴν παραπληροφόρησι.
Ἡ δική μας ἡμιμάθεια εἶναι ἀπολύτως ὑπεύθυνη γιὰ τὴν κατάντια μας σήμερα. Ἀπὸ τὸ ἁπλό, ἀλλὰ τόσο σημαντικὸ τμῆμα τοῦ θηλασμοῦ, ἔως πολὺ σημαντικότερα, ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἐπιβίωσί μας.

Γιὰ ὅσους θέλουν πράγματι νὰ μάθουν περισσότερα γιὰ τὸν θηλασμό, ἄς ἀναζητήσουν πληροφορίες σὲ αὐτοὺς ποὺ τὸν προωθοῦν κι ὄχι σὲ αὐτοὺς ποὺ τὸν καταργοῦν.
Μία κοινωνία, γιὰ νὰ πάῃ μπροστά, ὀφείλει νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὴν αύτάρκειά της, σὲ κάθε τομέα, ξεκινῶντας  ἀπὸ τὴν γέννησι τῶν παιδιῶν της. Οἱ ἕτοιμες λύσεις, ποὺ καταργοῦν οὐσιαστικῶς τὴν δυνατότητά μας στὴν αὐτοδιάθεσι, εἶναι πλέον ὄχι μόνον περιττές, ἀλλὰ κι ἐπικίνδυνες.

Φιλονόη.

Πληροφορίες καὶ ὑποστήριξι  γιὰ τὸν θηλασμό, μπορεῖτε νὰ βρεῖτε στὸν σύνδεσμο θηλασμοῦ Ἑλλάδος

Υ.Γ. Ἔχουμε καταντήσῃ τόσο γελοῖα ἐπικίνδυνοι, ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν ὕπαρξιν τῶν ἴδιων τῶν παιδιῶν μας, ποὺ τελικῶς ὅταν λέμε «κατεβάζει γάλα» εἶναι σὰν νὰ ἐννοῦμε πὼς «κατεβάζει ἡ κούτρα του ψεῖρες», ἐφ’ ὅσον τελικῶς, κατὰ πῶς μᾶς τὰ ἔχουν μάθῃ, μόνον λίγων τὰ κεφάλια «κατεβάζουν ψεῖρες».

Οἱ φωτογραφίες ἀπὸ τὸν σύνδεσμο θηλασμοῦ Ἑλλάδος.

 

Ούτε το γάλα ενός παιδιού…

Κι ἐδῶ μία δημοσίευσις, ποὺ μοῦ ἔστειλαν, καὶ ἀφορᾶ στὴν ἀφορμὴ γιὰ τὸ σημερινὸ σημείωμα.

«Μια μητέρα στη Θεσσαλονίκη έχει στα χέρια της το μωρό της που είναι πρόωρο, 1.700 γραμ. και εφτάμισi μηνών. Tο μωρό έχει αλλεργία και πρέπει να πίνει το γάλα Νutricia Νeocate που στοιχίζει 50 ευρώ το κουτί. Η μητέρα έχει βιβλιάριο πρόνοιας και το κράτος δεν της χορηγεί το γάλα, η μητέρα στηρίζεται εδώ και αρκετούς μήνες από τη συλλογικότητα “Πνοή Ελπίδας Θεσσαλονίκης”. Όσοι άνθρωποι μπορούν και θέλουν να βοηθήσουν παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Κάθε περιστατικό που έρχεται στα χέρια μας είναι μοναδικό και χρειάζεται τη στήριξή μας. Κάντε αυτό που κάνετε πάντα τόσο, μα τόσο καλά: κοινοποιήστε το».

Αυτό το τραγικό μήνυμα κυκλοφορεί από τις 8 Οκτωβρίου με την ένδειξη «Επείγον ζητείται βρεφικό γάλα» σε ιστοσελίδες πολλών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και αλληλέγγυων συλλογικοτήτων. Είναι ένα μήνυμα που δείχνει ότι στην Ελλάδα του 2013 η ζωή ενός νεογέννητου, όταν λεφτά δεν υπάρχουν στην οικογένεια, ούτε για τα προς το ζην, κρίνεται αποκλειστικά από το πόση φιλανθρωπία και αλληλεγγύη θα επιδείξουν διάφορες συλλογικότητες από τη στιγμή που θα τους γνωστοποιηθεί το πρόβλημα. Μια μητέρα, λοιπόν, κρατά στην αγκαλιά της το τριών εβδομάδων μωράκι της και αντί να είναι ευτυχισμένη, η μόνη της έγνοια είναι πώς θα καταφέρει να το κρατήσει στη ζωή. Το παιδί έχει την ατυχία να έχει γεννηθεί σε ένα κράτος όπου η πρόνοια έχει καταντήσει λέξη χωρίς περιεχόμενο και η οικογένειά του να ζει σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας.

Ο πατέρας, όπως πληροφορηθήκαμε, είναι άνεργος εδώ και έναν χρόνο, ενώ ψάχνει καθημερινά για μεροκάματο, όποιο μεροκάματο. Κάποιες φορές το καταφέρνει, κάποιες όχι. Η μητέρα επίσης δεν έχει δουλειά, ενώ το ζευγάρι έχει άλλα δύο μικρά παιδάκια να συντηρήσει. Τρόφιμα, ρούχα, σχολικά είδη τούς τα παρέχει η “Πνοή Ελπίδας Θεσσαλονίκης”, μια ΜΚΟ που διακίνησε και το SOS για το βρεφικό γάλα. Και αυτή δεν είναι η μόνη οικογένεια που ζει σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας.

Η υπόθεση του βρέφους είναι ένα ακόμη bad story που συνθέτει το “success story” του Αντώνη Σαμαρά και της σημερινής συγκυβέρνησης. Αν κάποιος ή κάποια αναγνώστης/στρια της «Αυγής» θέλει να συνδράμει στην επιβίωση αυτού του αθώου βρέφους μπορεί να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα: 6986 333316 και 6945 589654.

Όπως πληροφορηθήκαμε η “Πνοή Ελπίδας Θεσσαλονίκης” συνδράμει περί τις 47 οικογένειες στη Θεσσαλονίκη, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα. Όχι χρήματα, αλλά είδη διατροφής, ένδυσης και υπόδησης και βέβαια σχεδόν όλα τα σχολικά είδη για τα παιδιά. Όσοι προστρέχουν για στήριξη στη ΜΚΟ την έχουν, αφού πρώτα εξεταστεί η κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Κοινωνικό κράτος δεν υπάρχει πια…

Χιλιάδες στα συσσίτια, αυξάνουν συνεχώς τα παιδιά που χρειάζονται το κολατσιό του δήμου

Υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, που καθημερινά δεν έχουν ούτε ένα πιάτο φαγητό για τα παιδιά τους, κάτι που πια φαίνεται μέσα στα σχολεία. Το ότι τα παιδιά είναι θύματα της οικονομικής κρίσης έχει διαπιστωθεί από διεθνείς οργανισμούς, αλλά και από άλλες καταγραφές. Όλο και περισσότερα παιδιά υποσιτίζονται και πηγαίνουν στο σχολείο θεονήστικα, διότι οι οικογένειές τους δεν έχουν πια τη δυνατότητα να τους παρέχουν πρωινό.

Τρανή απόδειξη ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης τα προηγούμενα δύο χρόνια έδινε κολατσιό σε εκατοντάδες παιδιά του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη σχολική χρονιά 2011-2012 χορηγούσε κολατσιό σε 600 παιδιά, ενώ πέρυσι ο αριθμός τους αυξήθηκε σε 860 παιδιά… Μένει να δούμε φέτος πού θα φτάσει αυτός ο αριθμός, αφού η ανεργία στη Θεσσαλονίκη αυξάνεται και η φτώχεια συνεχώς διευρύνεται. Παράλληλα, περί τις 6.000 άτομα στη Θεσσαλονίκη περιμένουν ένα πιάτο φαγητό από τα συσσίτια της Εκκλησίας και των δήμων και προμηθεύονται τα απαραίτητα από το κοινωνικά παντοπωλεία. Είναι βέβαιο ότι όλες αυτές οι οικογένειες θα περάσουν έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, δίνοντας τη μάχη της καθημερινής επιβίωσης…

αὐγὴ

Τὸ Ψόφος κολλᾶ στὴν μάνα. Τὸ παιδὶ νὰ τὸ παραδόσῃ στὴν Πρόνοια, διότι αὐτὴ εἶναι ἀποδεδειγμένα ἐπικίνδυνη.

 

(Visited 263 times, 1 visits today)
6 thoughts on “Τί; Δέν ἔχεις γάλα γιά τό βρέφος σου; Τότε ΨΟΦΟΣ!!!

  1. Niotho tin anaggi na to sxoliaso. Prosopika eimai poly yper tou thilasmou alla o fanatismos tou arthrou me enoxlei afantasta. Eipame na thilazoume ta mora mas nai na ypostirizoume ton thilasmo ktl alla oxi kai na ginei to apolito deigma telias miteras mia mana pou thilazei 9 xronon paidi!!! Eleos, gia mena auti i simperifora einai peripou egglimatiki. Ektos tis somatikis ygeias yparxei kai i psixiki ygeia tou paidiou pou kalo tha itan na lamvanoumen ypopsi mas.

  2. kai kati akoma, ( γέννησε ἀκόμη τέσσερα παιδιά, στὸ σπίτι, μὲ φυσιολογικὸ τρόπο???) Auto tora einai katorthoma??? Mana pou agapa ta paidia tis den kanei pote teties vlakies!! Einai poli tixeri pou den eixe epiplokes kai den exase kanena apo ta paidia tis. Mia genna mporei na exei toses epiplokes pou mono enas afelis i adais anthropos tha mporouse na kanei kati tetio.

Leave a Reply