Μά ἐξαγοράζονται οἱ δημοσιοκάφροι ἀπό τό ΔΝΤ;

Μά ἐξαγοράζονται οἱ δημοσιοκράφροι ἀπό τό ΔΝΤ;Ἐλέχθη ὅτι ὅπου εἰσβάλει τὸ ΔΝΤ οἱ δημοσιογράφοι, κατὰ κανόνα, τὰ «παίρνουν» ἀπὸ τὸ ΔΝΤ.
Κι ἐθίγη (ἴσως ἐπειδὴ αὐτῆς δὲν τῆς ἔδωσαν; Ποιός ξέρει;)  κι ἔφυγε ἀπὸ τὸ studio.
Δηλαδή προσεβλήθη γιά τό αὐτονόητο;;;

Ἀλέξανδρος Παυλίδης

Πάντως ὁ Παπαδάκης στὴν θέσι του!!!
Οὔτε ποὺ κουνήθηκε…
Οὔτε ποὺ ἐνοχλήθηκε…
Σημαίνει κάτι ἡ συμπεριφορά του;
Ἄ μπᾶ… Τυχαῖον. Ἁπλῶς τέρας ψυχραιμίας εἶναι τὸ ἄτομον… Ἤ καὶ τέρας …δουλοπρεπείας…
Ποιός ξέρει;

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply