Τὸ πρόβλημά μας δὲν εἶναι ἡ ἀλλαγὴ τοῦ Συντάγματος ἀλλὰ ἡ μὴ τήρησίς του.

Τὸ πρόβλημά μας δὲν εἶναι ἡ ἀλλαγὴ τοῦ Συντάγματος ἀλλὰ ἡ μὴ τήρησίς του.Ἄς στρωθοῦμε ΟΛΟΙ μας, «μικροὶ» καὶ «μεγάλοι», νέοι καὶ γέροι, γνωστοὶ κι ἄγνωστοι, νὰ τηροῦμε μία πρὸς μία ΟΛΕΣ τὶς διατάξεις τοῦ Συντάγματος καὶ μετά, ὅταν θὰ ἔχουμε μάθῃ τὸν τρόπο τοῦ νὰ εἴμαστε νομοταγεῖς, νὰ κάτσουμε καὶ νὰ συζητήσουμε καὶ γιὰ ἀλλαγὲς καὶ γιὰ ἀνατροπές καὶ γιὰ κωλοτοῦμπες τοῦ Συντάγματος…
Μὲ πολῖτες ποὺ γράφουν στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων τους κάθε ἄρθρον τοῦ Συντάγματος, μὲ πολιτικοὺς ποὺ ἀξιώνουν νὰ εἴμαστε μόνον ἐμεῖς ὑποτεταγμένοι στὰ ἄρθρα τοῦ Συντάγματος κι αὐτοὶ νὰ ἀσελγοῦν στὸ πτῶμα τῆς δημιοτρομοκρατίας τους καὶ μὲ δικαστὲς ποὺ συμπεριφέρονται βασιλικότερα τοῦ βασιλέως, θεωρῶντας ὥς νόμο τὶς ἐπιθυμίες καὶ τὶς ἐντολὲς τῶν ἀνωτέρων τους, ὅλες οἱ ἀλλαγὲς τοῦ Συντάγματος κι ἐὰν γίνουν, ὅλα τὰ Συντάγματα τοῦ πλανήτου νὰ δοκιμάσουμε, ὅλα τὰ καθεστῶτα νὰ ἀλλάξουμε, στὰ ἴδια σκατὰ θὰ διαβιοῦμε.
Διότι καλό μου, ἐὰν δὲν τὸ ἔχῃς καταλάβῃ, τὸ ψάρι ξεκινᾶ σαφῶς νὰ βρωμᾶ ἀπὸ τὸ κεφάλι, ἀλλὰ πολὺ γρήγορα, ἔως καὶ τὸ τελευταῖο λέπι τῆς οὐρᾶς του, σαπίζει…
Τί δέν καταλάβαίνεις λοιπόν;
Τό Σύνταγμα φταίει ἤ ἐγώ;

Φιλονόη

Σημείωσις

Κύττα νὰ δῇς τώρα ποιὸς μιλᾶ γιὰ Σύνταγμα… Κύττα… Ὁ δημοσιοκάφρος ποὺ ἔως ἐχθὲς ἦταν ὁ ἀπόλυτος ἐκφραστής, παπαγάλος καὶ φερέφωνο τοῦ ἀντι-συνταγματικοῦ τόξου… Κύττα ποιὸς μιλᾶ… Κύττα…
Ἔγραφα πρὸ χθὲς ποὺ ὁδεύουμε γιὰ Συνταγματικὴ ἀνατροπή.
Ὤ, ναί…
Καὶ οἱ παπαγάλοι σπεύδουν νὰ μᾶς προετοιμάσουν γιὰ νὰ μὴν τὸ ἀντιληφθοῦμε… Γιὰ νὰ τὸ θεωρήσουμε ὡς ἀνάγκη καὶ νὰ συμφωνήσουμε…
Τὸ Σύνταγμα λοιπὸν φταίει γιὰ ὅλα τὰ κακὰ τῆς Μοίρας μας… Ὄχι ἐμεῖς… Τὸ Σύνταγμα!
Ἐμπρός, ἄς τὸ θυσιάσουμε μήπως κι ἀπελευθερωθοῦμε!!!

σχετικά

Συνταγματικὴ ἐκτροπή!!! Ἑτοιμάζονται γιὰ ἀναθεώρησι τοῦ Συντάγματος!!!

φωτογραφία

(Visited 19 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸ πρόβλημά μας δὲν εἶναι ἡ ἀλλαγὴ τοῦ Συντάγματος ἀλλὰ ἡ μὴ τήρησίς του.

Leave a Reply