29 Ὀκτωβρίου 1912. Εἴσοδος τοῦ βασιλέως Γεωργίου στὴν Θεσσαλονίκη.

29 Ὀκτωβρίου 1912. Εἴσοδος τοῦ βασιλέως Γεωργίου στὴν Θεσσαλονίκη.

29 Ὀκτωβρίου 1912. Εἴσοδος τοῦ βασιλέως Γεωργίου στὴν Θεσσαλονίκη.

(Visited 30 times, 1 visits today)
5 thoughts on “29 Ὀκτωβρίου 1912. Εἴσοδος τοῦ βασιλέως Γεωργίου στὴν Θεσσαλονίκη.

  1. Ο Γερμανοί επέμεναν να τον στέλνουν προς το Μοναστήρι στη σημερινή ΠΓΔΜ για να δώσουν χρόνο στους Βούλγαρους να καταλάβουν τη Θεσσαλονίκη, την οποία τους είχαν υποσχεθεί…
    Έπρεπε να τον απειλήσει ο Βενιζέλος πως θα τον καθαιρέσει από αρχιστράτηγο για να αποφασίσει να μπει στη Θεσσαλονίκη, δίπλα από την οποία περνούσε και να δυσαρεστήσει τους φίλους του.
    Όπως θα ξέρετε, το άγαλμα του Βασιλιά είναι στην άκρη της πόλης στο Βαρδάρι, ενώ του Βενιζέλου στην καρδιά της πόλης, στην Αριστοτέλους. Σημειολογικά η θέση τους εκφράζει τη γνώμη των Θεσσαλονικέων για τον καθένα τους.

Leave a Reply