Τὸ «βῆμα» μᾶς ἐνημερώνει γιὰ τὴν κατάῤῥευσι τῆς «κυβερνήσεως».

Δὲν ἔχει σημασία διόλου τὸ τὶ θέλουμε, ἤ δὲν θέλουμε. Σᾶς διαβεβαιῶ!!!
Φθάσαμε στὸ σημεῖον τοῦ ΜΠΑΜ!!!
Γιὰ νὰ γίνῃ τὸ ΜΠΑΜ, ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ ἀναίμακτα, γιὰ τοὺς κρατοῦντες, πρέπει νὰ μᾶς παρουσιάσουν ἕνα προσωπεῖο πιὸ …ἀνθρώπινο, πιὸ …ἐθνικό, πιὸ …πατριωτικό, πιὸ …ἠθικό, πιὸ …πρέπον, πιό, τέλος πάντων, καθῶς πρέπει.
Καί τί κάνουν;
Ξεκίνησαν μὲ τὸ Ἀντωνάκι τους:

Γιατί δέν φόρεσε ἑβραϊκό σκουφάκι τό Ἀντωνάκι;

Συνεχίζουν μὲ τὸν γλαστράντρα μας:

Ποιός ἐκβιασμός Καρολάκο εἶπες;;;

 

<

p>Καὶ ἀπὸ κοντὰ ὁ ὀργανισμὸς τοῦ ΔΟΛου:Τὸ «βῆμα» μᾶς ἐνημερώνει γιὰ τὴν κατάῤῥευσι τῆς «κυβερνήσεως».

Τί διαβάσατε εἴπαμε;
Ἐρώτημα; Ψηφοφορία;
Μὰ ἐξ ὅσων γνωρίζω ὁ ὀργανισμὸς τοῦ ΔΟΛου μόνον ἐὰν ἐξυπηρετῇ κάποιους, ἀνωτέρους του, φίλους του, χρηματοδότες του δημοσιεύει γενικῶς.

Μὴν ἀνησυχεῖτε…
Ἡ δημοσκόπησις-ψηφοφορία-ἐνημέρωσις ἀπεσύρθῃ.
Τό κατάλαβαν;
Ὄχι, δὲν τὸ κατάλαβαν…
Μόνον ἐντολὲς εἴπαμε ὑλοποιοῦν. Πῆραν λοιπὸν τὸ δεῖγμα τους, ποὺ φυσικὰ ἀπαντοῦσε στὸ ἐρώτημα μὲ ἕνα «ΝΑΙ», περὶ τὰ 99,999% καὶ τέλος.
Ἐὰν βγοῦμε νὰ φωνάξουμε μετά, διότι θὰ φωνάξουμε, θὰ μᾶς τὸ τρίψουν στὴν μούρη.

Αὐτά..
Καλὴ δύναμι νὰ ἔχουμε.
Ξημερώνουν δύσκολες ὧρες γιὰ ὅλους μας…

Φιλονόη

Υ.Γ. Μωρὲ εἴμαστε τόσο ἠλίθιοι ποὺ θὰ τὰ «σπάσῃ» ἡ κυβέρνησις μὲ τὴν τρόικα κι ἐμεῖς θὰ χειροκροτοῦμε ἀπὸ κάτω χαμογελῶντας χαζοχαρούμενα!!!!

Ἡ ἀπεικόνισις ἀπὸ τὴν σελίδα τοῦ βήματος. Μὴν ἀνησυχεῖτε, δὲν θὰ τὸ βρεῖτε λέμε. Τὸ ἀπέσυραν.

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply