Τὰ ἐμπόδια πρέπει νὰ μεταμορφώνονται σὲ προωθητῆρες.

Τὰ ἐμπόδια πρέπει νὰ μεταμορφώνονται σὲ προωθητῆρες.Κάθε φορὰ ποὺ στὸ παρελθὸν ἔπεφτα ἐπάνω σὲ κάποιο ἐμπόδιο, συνήθως, «κολλοῦσα» ἐκεῖ, ἔως νὰ τὸ ξεπεράσω.
Μοῦ πῆρε πολὺ χρόνο, κόπο, πόνο γιὰ νὰ ἀντιληφθῶ πὼς τὰ ἐμπόδια εἶναι οἱ πραγματικοί μου σωτῆρες. Πὼς δίχως τους δὲν θὰ μποροῦσα ΠΟΤΕ νὰ βγῶ ἀπὸ τέλματα καὶ κολλήματα, ποὺ γενεὲς ἐπὶ γενεῶν μοῦ κληροδότησαν. Κι ἐπεὶ δὴ αὐτὸ τὸ «ταξείδι» εἶναι διαρκές, κάθε φορὰ ποὺ ἐμφανίζεται τὸ ἐμπόδιο, γνωρίζω πλέον πὼς κάτι ἐγὼ ἔχω νὰ μάθω κι ὄχι κάτι νὰ κάνω.

Τὰ ἐμπόδια κάθε μορφῆς πρέπει νὰ μεταμορφώνονται ἀπὸ ἐμᾶς σὲ προωθητῆρες. Σὲ ἀφετηρίες γιὰ νέες ὀπτικές. Σὲ ἀλλαγὴ πορείας, ἀλλὰ δίχως νὰ χάνουμε τὸν στόχο μας… Κι αὐτό, ἐὰν δὲν τὸ ἔχῃς διαπιστώσῃ μόνος σου, δὲν πρόκειται ΠΟΤΕ κάποιος νὰ σοῦ τὸ διδάξῃ.
Ἀρκεῖ μία «στιγμὴ» μόνον γιὰ νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε ἀλλὰ εἶναι μία ὁλόκληρη ζωὴ ποὺ ἀλλάζει πίσω ἀπὸ μίαν τέτοιαν μεγάλη ἀνατροπή…
Τὰ ἐμπόδια εἶναι ἀφορμὴ γιὰ μαθήματα, γιὰ ἐμβάθυνσι, γιὰ ἀναθεώρησι…
Ἴσως κάποιος στόχος μας ἁπλῶς νὰ βλάπτῃ, εἶτε ἐμᾶς, εἶτε τὸ σύνολον.
Ἴσως κάποια ἀπόφασίς μας νὰ κρύβῃ παλαιότερα πάθη ἤ προσκολλήσεις…
Ἴσως κάποια διαδρομή μας νὰ μᾶς ὁδηγεῖ στὸ νὰ μεγαλώσουμε τὶς πληγές, παρὰ νὰ τὶς μειώσουμε…
Καὶ τότε ἐμφανίζονται τὰ ἐμπόδια… Καὶ ὤ, ναί…
Αὐτὰ εἶναι τὰ μικρὰ ἤ μεγάλα θαύματα, ποὺ μᾶς ὠθοῦν στὸ νὰ ἀλλάξουμε τὴν Μοίρα τῆς Ἀνθρωπότητος. Ἀπὸ ἐμᾶς ἐξαρτᾶται τὸ ἐὰν θὰ χρησιμοποιήσουμε ὅπως τοὺς πρέπει ἤ ὄπως ἔως τώρα μάθαμε…

Φιλονόη

Υ.Γ. Γιὰ ὅλα τὰ παραπάνω ἡ σημερινὴ κατάστασις, βάσει τῆς δικῆς μου ὀπτικῆς, εἶναι μία εὐκαιρία μεγίστη γιὰ ἀναθεώρησι τῶν πάντων. Μὰ κυρίως, τὸ σημαντικότερον, γιὰ ἀναθεώρησι ὅλων τῶν κοινωνικῶν μας, προσωπικῶν μας καὶ οἰκονομικῶν μας ὀπτικῶν.

φωτογραφία

(Visited 10 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Τὰ ἐμπόδια πρέπει νὰ μεταμορφώνονται σὲ προωθητῆρες.

Leave a Reply