Μέσα μας εἶναι ὅλες οἱ ἀπαντήσεις.

Μέσα μας εἶναι ὅλες οἱ ἀπαντήσεις.Ὅταν εἶσαι κάπου καὶ νοιώθεις χαρά, φαίνεται ὅτι αὐτὴ ἡ χαρὰ ἔρχεται ἀπ΄ ἔξω. Στὴν πραγματικότητα δὲν συμβαίνει αὐτό, ἡ χαρὰ βρισκόταν μέσα σου καὶ τὸ ἐξωτερικὸ ἐρέθισμα εἶναι ἁπλῶς ἡ ἀφορμή ποὺ βοήθησε τὴν χαρὰ νὰ βγεῖ πρὸς τὰ ἔξω.
Οἱ καταστάσεις καὶ τὰ γεγονότα εἶναι ἁπλῶς οἱ ἀφορμὲς μὲ τὶς ὁποῖες ἐκφράζουμε τὰ πράγματά ποὺ εἶναι κρυμμένα μέσα μας, δὲν εἶναι οἱ αἰτίες ποὺ προκαλοῦν κάτι μέσα μας, εἶναι ἀντανακλάσεις. Ὀτιδήποτε συμβαίνει, συμβαίνει πρῶτα μέσα σὲ ἐμᾶς, καὶ ὁ ἐξωτερικὸς κόσμος εἶναι ἁπλῶς ἡ ἀφορμὴ μὲ τὴν ὁποία βγαίνουν ἔξω καὶ ἐκδηλώνονται τὰ συναισθήματα.

Γι΄ αὐτὸ καὶ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου σὲ γεμίζει μὲ τόση αἰσιοδοξία, γιατὶ σοῦ θυμίζει τὸν δικό σου ἐσωτερικὸ φῶς.

Γι’ αὐτὸ ἡ φύση σὲ γεμίζει μὲ τόση γαλήνη γιατὶ σοῦ θυμίζει τὴν ἁρμονία ποὺ ὑπάρχει μέσα σου.

Γι΄ αὐτὸ τὸ ἄρωμα τῶν λουλουδιῶν σοῦ δίνει τόση χαρά, γιατὶ σοῦ θυμίζει τὴν δική σου ὀμορφιά.

Γι΄ αὐτὸ ἡ θέα τοῦ οὐρανοῦ σὲ γεμίζει μὲ δέος, γιατὶ σοῦ θυμίζει τὴν δική σου ἀπεραντοσύνη.

Κάποιες φορὲς ἀκοῦς κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ μὴν τὸ εἶχες ξανακούσει, ποὺ μπορεῖ νὰ μὴν τὸ εἶχες ξανασκεφθεῖ ἀλλὰ ξέρεις ὅτι εἶναι σωστὸ καὶ σοφό, ἐπειδὴ μέσα σου ὑπάρχει ὅλη ἡ σοφία.

Κάποιες φορὲς ἀπὸ μιὰ πράξη καλοσύνης τὰ μάτια σου γεμίζουν δάκρυα, γιατὶ μέσα σου ὑπάρχει ἀγάπη γιὰ ὅλα τὰ πλάσματα.

Εἶσαι ὅλα ὅσα ἀναζητᾶς, ἡ ἱστορία αὐτὴ εἶναι παλιὰ δὲν εἶναι τωρινὴ καὶ δὲν ἔχει τέλος οὔτε ἀρχή.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply