Ὁ Γουλιέλμος καὶ ἡ Ματίλντα.

Ὁ Γουλιέλμος καὶ ἡ Ματίλντα.Ὁ Γουλιέλμος ὁ Κατακτητὴς γεννήθη τὸν 11ο αἰ καὶ ἦταν ὁ νόθος γιὸς ἑνὸς Δούκα τῆς Νορμανδίας καὶ τῆς ἐρωμένης του. Αὐτὸ δὲν τὸν ἐμπόδισε νὰ ἀνέλθῃ μὲ τὶς στρατιωτικὲς του ἐπιτυχίες στὴν ἠγεσία καὶ τελικῶς νὰ στεφθῇ βασιλεύς.

Δὲν εἶχε φθάσει ἀκόμη τὰ 30, ὅταν ἔστειλε μήνυμα ζητώντας τὸ χέρι τῆς Ματίλντα τῆς Φλάνδρας σὲ γάμο. Ἡ Ματίλντα ἀπήντησε ὅτι ἦταν πολὺ ὑψηλῆς εὐγενοῦς καταγωγῆς γιὰ νὰ παντρευτῇ ἕναν μπάσταρδο. Ὅταν ὁ ἀγγελιοφόρος παρέδωσε τὴν προσβλητικὴ ἀπάντησή της στὸν Γουλιέλμο, αὐτὸς καβάλησε τὸν ἵππο του, πέρασε ἀπὸ τὴν Νορμανδία στὴν γειτονικὴ Φλάνδρα καὶ πῆγε νὰ βρεῖ τὴν Ματίλντα. Τὴν ἄρπαξε ἀπὸ τὶς μακριὲς της πλεξοῦδες, τὴν ἔριξε στὸ ἔδαφος μπροστὰ στοὺς αὐλικοὺς καὶ τοὺς ὑπηρέτες της καὶ κατόπιν ἔφυγε περήφανος καβάλα στὸν ἵππο του δίχως νὰ πεῖ κουβέντα.

Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ἡ Ματίλντα ἀρνήθη νὰ παντρευτῇ ὁποιονδήποτε ἄλλον ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Γουλιέλμο. Παντρεύτηκαν καὶ τοῦ ἔκανε 9 παιδιά, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ δύο μελλοντικοὺς βασιλεῖς.

[εἰκόνα: ἡ Ματίλντα τῆς Φλάνδρας]

Πέρσεια Ἑκάτη

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply