Ἀντι-εἰδήσεις 7 Φεβρουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).

Καλημέρα μὲ ...ἀλλαγές!!!Ἀν τὲ νὰ γελάσουμε λίγο καὶ σήμερα…

 • Ὁ Πολύδωρας ἔφτιαξε κόμμα…
  Καί πῶς τό ὀνόμασε παρακαλῶ;
  «Ἔνωσις γιὰ τὴν Πατρίδα καὶ τὸν Λαό»!!!
  Καλῶς τὸν νεοσωτήρα μας λοιπόν… Μόνον αὐτὸς ἀπουσίαζε ἀπὸ τὴν λίστα τῶν «σωτήρων».
  Συζητᾶμε φυσικὰ γιὰ τὸ ἴδιο πρόσωπο ποὺ ἀνερυθρίαστα ψήφιζε ὅ,τι τοῦ ζητοῦσαν, ἐδῶ καὶ μῆνες…
  Καὶ μνημόνια καὶ δουλοποιήσεις μας καὶ τσιπαρίσματα καὶ καταστροφὴ τοῦ συστήματος ὑγείας καὶ ἀσυλία βουλευτῶν καὶ ἀθώωσις τοῦ GAPατου καὶ τῶν λοιπῶν μετεχόντων τῆς συμμορίας τους…
  Ἄν τὲ λοιπόν…
  Μὲ τὶς ὑγεῖες μας…
  (Κατὰ τὰ ἄλλα βέβαια παραμένει ἀντιμνημονιακός… Δὲν πρόλαβε, κατὰ πάσα πιθανότητα, νὰ μελετήσῃ κι αὐτὸς τὰ ὅσα μᾶς ἀπεργάζονταν….
  Φτοῦ σκόρδα!!!)
 • Ὁ Ζώης πῆγε πακέτο μὲ τὸν Πολύδωρα…
  Ὁ Ζώης, ποὺ ἔφυγε ἀπὸ τὸν Καμμένο, μὲ τὴν «Νέα Μέρα» του, ποὺ ἔφαγε τὸ «η», διότι δὲν τοῦ καλάρεσε, παρίστατο στὴν παρουσίασιν Πολύδωρα…
  Νὰ τὰ λέμε αὐτά…
 • Ἡ Οὐκρανία στὸ ἔλεος τῶν «κοσμοεξουσιαστῶν».
  Μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ τὸ σχέδιον ἀντικαστάσεως τῆς Οὐκρανικῆς κυβερνήσεως ἀπὸ νέα, αὐστηρῶν προδιαγραφῶν καὶ σίγουρα ἀπολύτως ἀποδεκτῶν ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ τὰ κέντρα ἐλέγχου ποὺ τὶς …ἐλέγχουν, ἡ Victoria Nuland, ἡ ὁποία εἶπε, μεταξὺ ἄλλων: «Γᾶμα τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσιν…» γιὰ τὸ ἐὰν ἔχῃ, ἤ ὄχι λόγο, στὰ ἐσωτερικὰ τῆς Οὐκρανίας, τὸ μόνον ποὺ βρῆκε ὡς πρέπον καὶ ἠθικὸν καὶ ἀναγκαῖον, κατόπιν τῶν ἀποκαλύψεων, ἦταν νὰ ζητήσῃ συγγνώμη ΜΟΝΟΝ ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσιν.
  Οἱ Οὐκρανοί, ὅπως πάντα δῆλα δή, ὄχι μόνον δὲν ἔχουν λόγο στὰ ἐσωτερικὰ τῆς χώρας τους, ἀλλὰ τυγχάνουν καὶ …ἀνύπαρκτοι γιὰ τὴν κάθε
  Victoria Nuland!!!
  Τί μοῦ θυμίζει ἄρα γέ;
 • Νέα ὑστερία κατὰ τοῦ Λιμενικοῦ.
  Τὸ πρόβλημα, γιὰ ὄσους παρακολουθοῦν στενὰ τὸ ζήτημα τῶν ΛΑΘΡΟμεταναστῶν ποὺ θυσιάζονται, ἐφ΄ ὅσον ἡ ζωή τους, γιὰ τὰ παγκόσμια συμφέροντα διακινήσεῶς τους ἔχει ἀνύπαρκτον ἀξία, δὲν εἶναι τὸ ἐὰν τὸ λιμενικὸ σῶμα παράχῃ ὅλα ὅσα ὁ ἀνθρωπισμὸς καὶ ἡ ἀνάγκης τῆς στιγμῆς ἐπιβάλλουν, ἀλλὰ τὸ ἐὰν πρέπει νὰ διατηροῦμε λιμενικὸ σῶμα, ἐντὸς τοῦ ὁποίου θὰ ὑπάρχουν ἀκόμη καὶ ὁλίγον πατριῶτες. Ἤδη ὁ ἀρχηγὸς ζήτησε δημοσίως συγγνώμη, ἄν καὶ ἡ ἔρευνα, ἀκόμη καὶ ἀπὸ συστημαικὰ μέσα ἐνημερώσεως, ὅπως ὁ ὀργανισμὸς τοῦ ΔΟΛου, ἀπέδειξε πὼς τὸ λιμενικὸ δὲν εἶχε εὐθύνες.
  Τὰ κεφάλια μέσα λοιπόν. Γιὰ ὅλους. Κι ὅποιος τολμήσει νὰ ἐκφέρῃ ἀντίθετον λόγο, στὴν πυρά… Ἤ καλλίτερα, στὸν πᾶτο τῆς θαλάσσης… παρέα μὲ τὶς φουρνιὲς τῶν δούλων ποὺ κατακλύζουν τὴν γηραιὰ ἤπειρο.
 • Ὁ Καρυπίδης ἦταν πολὺ …λογικὸς γιὰ τὸν τΣΥΡΙΖΑ.
  Κακῶς ἔθεσε θέμα σιωνιστῶν. Εἶναι φασίστας…
  Τί; Δέν συμφωνεῖτε;
  Κακῶς… Διότι ὅσοι δὲν συμφωνοῦν εἶναι, σὰν κι ἐμέναν δῆλα δή, φασίστες.
  Καὶ γιὰ νὰ ξεκαθαρίζουμε τὰ περὶ χαρακτηρισμῶν, κι ἄλλων ἀνοησιῶν: φασίστας, χρυσαυγίτης, χουντικὸς πλέον δὲν εἶναι ὁ ἐθνικαυγίτης… Αὐτὸ μᾶς τελείωσε… Φασίστας, χρυσαυγίτης, χουντικὸς εἶναι ὁ κάθε ἕνας ποὺ διατηρεῖ κάποιαν στοιχειώδη σχέσιν μὲ τὴν …κοινὴ λογική!!!
  Νὰ δεῖτε πόσους φίλους ἀναρχικοὺς (πραγματικούς), ἀριστεροὺς (πραγματικούς) καὶ κεντρώους (πραγματικούς) ἔχω, ποὺ τώρα πιὰ θεωροῦνται φασίστες… Δὲν λέγεται… Ἀμέτρητοι!!! Κι αὐξάνονται διαρκῶς λέμεεεεεε!!!
 • Οἱ ἀγρότες κερδίζουν λόγῳ κινητοποιήσεων;
  Χά… Μὲ αὐτὸ τὸ πλευρὸ νὰ κοιμόμαστε…
  Εἶναι κάτι ἀνάλογον μὲ ὅσα συνέβησαν στὸ ΣτΕ μὲ τοὺς ἐνστόλους.
  Τὸ ἴδιο ποὺ θὰ συμβῇ μὲ τοὺς ὑπαλλήλους τῶν ΑΕΙ.
  Ἐν ὁλίγοις… Δύο ταχυτήτων πολῖτες, πρὸ κειμένου νὰ ἀσχολούμεθα μὲ τοὺς δίπλα μας κι ὄχι μὲ αὐτοὺς ποὺ πράγματι μᾶς δουλοποιοῦν. Τὸ ἐὰν ὁ ἔνστολος πῆρε, ἤ ὄχι, λάθος μειώσεις, δὲν τὸν κάνει ἐχθρό μου.
  Ἐχθρός μου, γιὰ νὰ ἀντιλαμβανόμαστε τὸ τὶ συμβαίνει, παραμένει αὐτὸς ποὺ ἀποφασίζει γιὰ τὴν μείωσιν τοῦ βιοτικοῦ μου ἐπιπέδου καὶ τὴν δουλοποίησίν μου.
  Κι ἐπεὶ δὴ οἱ κουδουνισμένοι εἶναι ἁπλῶς αὐτοὶ ποὺ φαίνονται, τὰ βλέμματά μας πρέπει νὰ τὰ στρέψουμε λίγο πιὸ πίσω… Ἐκεῖ ποὺ ἀποφασίζουν γιὰ ἐμᾶς, δίχως ἐμᾶς…
  Ἀκόμη καὶ ἡ κάθε μας ψῆφος εἶναι τόσο καλὰ προγραμματισμένη, ποὺ οὔτε τὸν κόπο κάνουν γιὰ νὰ μᾶς ῥωτήσουν. Μᾶς τὴν ἁρπάζουν δίχως νὰ δίδουν λογαριασμό.
 • Ἡ Κεφαλλονιὰ καταστρέφεται καὶ κάποιοι βγῆκαν πρὸς ἄγραν ψήφων.
  Ὤ, ναί…
  Εἴδαμε τὸ Ἀντωνάκιον καὶ τὶς ούρές του νὰ σπεύδουν…
  Ἀκόμη καὶ ταξίματα ἔκαναν, πὼς θὰ δώσουν δάνεια…
  Τόσο χρῆμα λοιπόν ὑπάρχει καί μᾶς τό ἔκρυβαν;
  Ἤ μήπως μύρισαν ἐκλογές;
  Πάντως, γιὰ νὰ γνωρίζουμε ἀπὸ τὼρα τὸ τὶ θὰ συμβῇ, οἱ σεισμοπαθεῖς τῆς Κεφαλλονιᾶς θὰ ἔχουν τὴν ἰδίαν τύχη μὲ ὅλους τοὺς προηγουμένους καὶ τοὺς …ἐπομένους.
  Ἔτσι κι ἀλλοιῶς μὲ ὑποσχέσεις στόματα δὲν χορταίνουν. Μπορεῖ ὅμως κάποιος ποὺ τὶς μοιράζει νὰ κερδίζῃ χρόνο…
  Κάτι σὰν τὰ κουδουνισμένα τοῦ Ἀντωνακίου, γιὰ παράδειγμα…
 • Οἱ Ἀφγανοὶ διαμαρτύρονται.
  Ναί, γιὰ τὸ ναυάγιον στὸ Φαρμακονήσι.
  Ποιός ξέρει πόσα πληρώθηκαν, ἀνᾲ κεφάλι, γιά νά βγοῦν στούς δρόμους;
  Πάντως, κατὰ πῶς διαφαίνεται, πολλὰ ἄσχημα μᾶς ἑτοιμάζουν.
  Δὲν τοὺς εἶδα, γιὰ παράδειγμα, νὰ διαμαρτύρονται κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπο, ὅταν συμπολῖτες τους ξάπλωναν τὸν Καντάρη, πρὸ κειμένου νὰ τοῦ ἀρπάξουν μία τσάντα.
  Πολὺ «ἀνθρωπιστές» μᾶς προέκυψαν κι αὐτοί…
  Πήξαμε στοὺς «ἀνθρωπιστές»…
 • Ἡ Συρία θὰ συμμετάσχῃ στὶς συζητήσεις γιὰ τὴν …Συρία.
  Ναί, γνωστὰ κι αὐτά…
  Τὸ Ἰρὰν ἐκτὸς καὶ ὅλες οἱ χῶρες μέλη τοῦ ΟΗΕ ὑπὲρ τῆς ἐπεμβάσεως στὴν Συρία…
  Ἀπὸ δικαιοσύνη ὅμως… μὴν μοῦ πεῖτε…
  Σκίζουν!

Φιλονόη.

…Θὰ ἐπανέλθω συντόμως.

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply