Σκοπὸς τῆς ζωῆς εἶναι ὁ θάνατος…

Σκοπὸς τῆς ζωῆς εἶναι ὁ θάνατος...

 

Ἐρχόμαστε ἀπὸ μία σκοτεινὴ ἂβυσσο·
καταλήγουμε σὲ μία σκοτεινὴ ἂβυσσο· 
τὸ μεταξὺ φωτεινὸ διάστημα τὸ λέμε Ζωή.

Εὐτὺς ὡς γεννηθοῦμε, ἀρχίζει κι ἡ ἐπιστροφή· 
ταυτόχρονα τὸ ξεκίνημα κι ὁ γυρισμός· κᾶθε στιγμὴ πεθαίνουμε.
Γι΄ αὐτὸ πολλοὶ διαλάλησαν: Σκοπὸς τῆς ζωῆς εἶναι ὁ θάνατος.

Μὰ κι εὐτὺς ὡς γεννηθοῦμε, ἀρχίζει κι ἡ προσπάθεια νὰ δημιουργήσουμε, 
νὰ συνθέσουμε, νὰ κάμουμε τὴν ὓλη ζωή· κᾶθε στιγμὴ γεννιούμαστε.
  Γι΄ αὐτὸ πολλοὶ διαλάλησαν: Σκοπὸς τῆς ἐφήμερης ζωῆς εἶναι ἡ ἀθανασία….

Ἀσκητική, Νίκος Καζαντζάκης

 Εἰς μνήμην του…
Ὁ Νίκος Καζαντζάκης (18 Φεβρουαρίου 1883 – 26 Ὀκτωβρίου 1957) στὸ ναὸ τῆς Ἀφαῖας στὴν Αἲγινα.

Χλόη

ἀπὸ  ἔκφραση καὶ τέχνη

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply