Μικροὶ ἤ μεγάλοι συμβιβασμοί.

Μικροὶ ἤ μεγάλοι συμβιβασμοί.Ἀνύπαντρος ἡ ἐλεύθερος, μὲ παιδιὰ ἡ χωρὶς παιδιά, κάθε ἡμέρα  ὁ κάθε ἕνας κάνει τουλάχιστον ἕναν συμβιβασμό.

Ὑπάρχουν μικροὶ συμβιβασμοὶ ἀλλὰ καὶ μεγαλύτεροι.
 Ὑποφερτοὶ συμβιβασμοί, ποὺ εἶναι αὐτοὶ τοὺς ὁποίους ἀποδεχόμαστε πλήρως, γιατὶ ὑπάρχει μιὰ γνώση ἐκ τῶν προτέρων καὶ ἔτσι γνωρίζουμε ἀκριβῶς γιατὶ ὑποκείπτουμε.

Ἄλλοι συμβιβασμοὶ εἶναι δυνατοὶ καὶ ἀθόρυβοι.
Εἶναι δυνατοὶ γιατὶ ἐνδεδεχωμένος νοιώθουμε ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς ἀποφύγουμε καὶ ἀθόρυβοι γιατὶ δὲν τοὺς συνειδητοποιοῦμε.
Κάθε συμβιβασμός ποὺ κάνουμε εἶναι ἔνα νόμισμα ποὺ προσπαθοῦμε μὲ αὐτὸ νὰ ἐξαγοράσουμε μιὰν μελλοντικὴ εὐτυχία.
Συμβιβαζόμαστε ἀπὸ φόβο καὶ ἀπὸ ἄγνοια, ὅταν δεν γνωρίζουμε ἀκριβῶς τὴν ἀξία μας, ἀλλὰ καὶ τό τὶ ἔχει σημασία γιὰ ἐμᾶς, καὶ ἀπὸ τὸν φόβο τῆς ἀποτυχίας ἤ τῆς ἀπορρίψεως, ἤ ἀκόμη κι ἀπὸ τὸν φόβο τῆς μοναξιὰς.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 76 times, 1 visits today)
Leave a Reply