Γελοιοποίησέ το… Μπορεῖς!

Γελοιοποίησέ το... Μπορεῖς!Ἐδῶ καὶ χρόνια ἔχω ἀντιληφθῇ ἕνα σημαντικότατον σημεῖον, ποὺ ἀφορᾶ στὴ πολιτικὴ τοῦ τόπου ἀλλὰ καὶ στὴν θέσιν μας στὴν κοινωνία.
Παίρνουμε πολὺ σοβαρὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀγνοοῦμε καὶ νὰ περιφρονοῦμε…
Κι ὅμως… Ὑπάρχει λύσις…

Ἡ ἀλλαγὴ ὀπτικῆς μᾶς βοηθᾶ πολὺ στὸ νὰ ἀποδομήσουμε ὅλες αὐτὲς τὶς καρικατοῦρες, ποὺ φαίνονται νὰ μᾶς καταστρέφουν τὴν ζωή. Εἶναι τιποτένιες, ἀνύπαρκτες καὶ …ἀδιάστατες, ἐὰν ἐμεῖς ἔτσι θέλουμε. Καὶ ἡ ἀρχὴ γιὰ νὰ ἀλλάξουν τὰ δεδομένα ξεκινᾶ ἀπὸ τὶς …λεπτομέρειες. Ὅσο πιὸ γελοῖο γίνεται νὰ φαντάζῃ στὰ μάτια μας κάτι, τόσο ταχύτερα ἀποδομεῖται. Κι ὅσο ταχύτερα ἀποδομεῖται, τόσο ταχύτερα περνᾶμε στὴν ἄλλην πλευρά. Σὲ ἐκείνην τὴν πλευρὰ ποὺ ΕΜΕΙΣ δομοῦμε τὰ δεδομένα κι ὄχι οἱ ἄλλοι…

Ἄς ξεκινήσουμε λοιπὸν τὴν νέα μας ζωὴ μὲ ἄλλην ματιά…
Μία ματιὰ ποὺ θὰ εἶναι πιὸ διεισδυτικὴ καὶ πιὸ οὐσιαστική, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταφέρνῃ τελικῶς νὰ ἀποδομῇ τὰ ὅποια …φαντάσματα. Καὶ φυσικὰ ὅσα εἶναι γελοῖα ἤδη, μποροῦμε νὰ τὰ γελοιοποιήσουμε ἀκόμη περισσότερο…

Ἀξίζει τὸν κόπο καὶ τὴν προσπάθεια…
Ἀκόμη κι ἐὰν οἱ συνθῆκες διαβιώσεώς μας εἶναι φρικτές, εἶναι ἀδύνατον νὰ καμφθῇ τὸ ἠθικό μας, ἐφ΄  ὅσον ἡ δική μας πραγματικότητα ἔχει ξεκινήσει νὰ δομεῖται σὲ ἄλλες βάσεις καὶ δεδομένα.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply