Κι ἐὰν δὲν ἐπετύγχανε ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις ἤ ἐὰν δὲν ἔχανε ὀ Ναπολέων…

Κι ἐὰν δὲν ἐπετύγχανε ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις ἤ ἐὰν δὲν ἔχανε ὀ Ναπολέων...Ἂν ἡ Ἑλληνικὴ ἐπανάσταση κατὰ τῶν ὀθωμανῶν τελεσφόριζε στὰ τέλη τοῦ 18ου αἰῶνος, καὶ κατὰ συνέπειᾳ πρὶν τὴν ἧττα τοῦ Ναπολέοντος στὸ Βατερλῶ καὶ τὴν συνεπακόλουθη πώληση τῆς κεντρικῆς τραπέζης τῆς Μ.Βρετανίας στοὺς Ρόθτσιλντ (ἀντὶ πινακίου φακῆς), σήμερα ὁ κόσμος, καὶ δὴ καὶ ἡ Ἑλλάδα μας, δὲν θὰ εἶχε ἀπολύτως καμία σχέση μὲ αὐτὸ τὸ ὁποῖο εἶναι σήμερα… καὶ ὁ νοῶν νοείτω.

Ἀλέξανδρος Παυλίδης

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply