Ἡ ἀγορά αὐτορυθμίζεται;

Ἡ ἀγορά αὐτορυθμίζεται;Στὴν γωνία ἀριστερὰ ἀπὸ τὸ μαγαζί μου, ποὺ βρίσκεται σὲ κεντρικὸ ἐμπορικὸ δρόμο, ὑπάρχει ἔνα μικρὸ μαγαζάκι ποὺ ἐνοικιάζεται.
Πρὶν ἀδειάσει λειτουργοῦσε στὸν χῶρο καφέ/σαντουιτσάδικο/κρεπερί/παγωτατζίδικο, τὸ ὁποιο κρατήθηκε ἀνοικτὸ γιὰ τὸ ἐκπληκτικὸ διάστημα τῶν ΤΡΙΩΝ μηνῶν.

Πρὶν ἀπὸ τὸ καφὲ δούλευε ἕνα ἄλλο καφέ/μπουγατσάδικο/τυροπιτάδικο, ποὺ κράτησε γιὰ ΕΝΝΕΑ μῆνες.

Πρὶν ἀπὸ τὸ παγωτατζίδικο και τὸ μπουγατσάδικο λειτουργούσε ὡς κατάστημα μὲ σάντουιτς/πρατήριο ἄρτου, ποὺ κράτησε καὶ αὐτὸ πάρα πολὺ καιρό. ΕΞΙ μῆνες!!!

Τὸ μαγαζὶ εἶναι 18 τ.μ.. Καί τό νοίκι;;;
Αὕτη τὴν στιγμὴ ἐνοικιάζετε γιὰ 2.200 εὔρω.
ΜΟΝΟΝ.

Καὶ αὐτὸ τὸ ποσὸ πλήρωναν ὅλοι οἱ προηγούμενοι, ποὺ ὅπως εἶναι λογικὸ ΔΕΝ μπόρεσαν νὰ ἀντέξουν τὸ βάρος τέτοιου δυσβάστακτου ἐνοικίου, πουλῶντας καφέδες καὶ  ζαμπονοτυρόπιτες.
Στὰ τετραγωνικὰ αὐτὰ βέβαια ἄλλο μαγαζὶ ΔΕΝ μπορεῖ νὰ σταθεῖ!!!
Καὶ ἡ ἀνάγκη γεννᾶ  ἀπελπιστικὲς κινήσεις μιᾶς γενιᾶς ποὺ δὲν ἐργάζεται καὶ ψάχνει τρόπο νὰ δουλέψει καὶ νὰ ζήσει!

Στὴν «ἐλεύθερη ἀγορά» λοιπὸν ὁ ἑκάστοτε ἰδιοκτήτης ἀκινήτου μπορεῖ νὰ ζητήσει ὅσο θέλει, ἀρκεῖ νὰ βρεῖ ἐνοικιαστὴ νὰ τοῦ δώσει τὸ ἀντίστοιχο ποσό.
Καὶ ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται βρίσκει, μὲ ἀποτέλεσμα αὐτὸς νὰ ἁρπάζει τὸ «μαροῦλι» καὶ τὰ κεφάλαια νὰ ἐξανεμίζονται.

Ἂν ἔμενε ΕΝΑΝ χρόνο ξενοίκιαστο δέν θά ἔπεφτε τό ἐνοίκιο;
Πιθανόν.
Ἀλλὰ δὲν θὰ μείνει, ἀπὸ τὴν στιγμή ποὺ ἡ ἀγορὰ ἔχει μειωθεῖ δραματικὰ καὶ ὅλοι οἱ παράδρομοι ἔχουν ἐγκαταλειφθεῖ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γίνεται ἕνα κυνῆγι εὑρέσεως καταστήματος, σὲ κεντρικὸ ἐμπορικὸ δρόμο, προκειμένου νὰ μπορέσει νὰ σταθεῖ μιὰ ἐπιχείρηση καὶ νὰ ἐπιβιώσει.

Ὁπότε τελικά ἡ ἀγορά αὐτορυθμίζεται;
Τὰ τεράστια ἐνοίκια ἔπεσαν καί ὁ ἑλληνικός πατροπαράδοτος «ἀέρας» ἐξαφανίστηκε;
Σαφῶς ὄχι.
Ἡ πτώση τῶν ἐνοικίων σὲ ἐμπορικοὺς δρόμους εἶναι ἀμελητέα μπροστὰ στὴν πτώση τοῦ τζίρου τῶν καταστημάτων καὶ στὴν κατρακύλα τῆς ἀγοραστικῆς δυνάμεως τῶν Ἑλλήνων.
Τὰ ἐνοίκια ἔπεσαν σὲ μικροὺς παρατρεχαμένους δρόμους, ἤ σὲ οἰκονομικὰ κατεστραμμένους, ὅπως ἡ Βουλιαγμένης, ἡ Πατησίων κλπ.
Ἐνας φαῦλος κύκλος δηλάδή…

Χαρακτηριστικὰ νὰ ἀναφέρω ὅτι ὑπάρχει κατάστημα ἐπὶ τῆς Τσιμισκῆ, στὴν Θεσσαλονίκη, μετὰ τὸ ἐμπορικο τοῦ Νότου γκάλερυ, στὴν καθοδο τῆς λεωφόρου, ποὺ ζητᾶ 25.000 εὐρῶ ἐνοίκιο (τὸν μῆνα ἔτσι) καὶ 50.000 ἀέρα, σὺν ΠΕΝΤΕ ἐνοίκια μπροστὰ κασεράτα.
Κι ἕνα ἄλλο στὸν  Κορυδαλλό, στὴν Ταξιαρχῶν, ΔΙΩΡΟΦΟ, ποὺ ζητάει 11.000 τον μῆνα καὶ ΕΝΑΝ  χρόνο μπροστὰ ἐνοίκια!!!
Δηλαδή, γιὰ νὰ μπεῖς, χώρια τὰ κατασκευαστικά, ἀφοῦ τὸ μαγαζὶ εἶναι ῥημαγμένο, πρέπει νὰ τοῦ σκάσεις ΚΑΙ 132.000 εὐρῶ!!!!
τσι, γιὰ τὸ γαμῶτο.

Ὁπότε ὅταν ἡ ἀνεργία ἔχει κτυπήσει κόκκινο καὶ μία παλαιά σου ἀποταμίευση, ἕνα παλαιὸ ἐφάπαξ τοῦ πατέρα σου καὶ ἡ ἀποταμίευση τῆς γιαγιᾶς σου, φαντάζει ἡ μόνη διέξοδος, τί κάνεις;  μιᾷ παλια σοῦ ἀποταμιευση ,να παλιο ἐφάπαξ τοῦ πατέρα σου κ ἡ ἀποταμιευση τῆς γιαγιας σοῦ φανταζει ἡ μονὴ διέξοδός τι κανείς;
Πῶς «αὐτορυθμίζεσαι»;;;

Χάρης Ζάβαλος

φωτογραφία

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply