Τὸ σμίλεμα τοῦ χρόνου

Τὸ σμίλεμα τοῦ χρόνουὉ χρόνος εἶναι ἐπαγγελματίας σμιλευτής.

Ἀφήνει ἐντέχνως ἐπάνω μας τ’ ἀποτυπώματά του

κατὰ τὸ πέρασμά του,

ὥστε ἀπὸ τὸ ἔργον τέχνης ποὺ δημιουργεῖ εἰς τὸν καθένα μας,

ξεχωρίζουμε τὸ κατὰ πόσον ὁ Ἔρωτας

ἦταν γιὰ ἐμᾶς εὐτυχία

ἤ ἀπώλεια αὐτῆς…

Δεσποτκης τς Δαμητρς

λλην

27-7-2014

ΥΓ: «Ἡ φωτογραφία εἶναι ἔργον ἀπὸ τὴν συλλογὴν
τοῦ Φωτογράφου Κωνσταντίνου Γκούτη.»

(Visited 56 times, 1 visits today)
Leave a Reply