Νόμιμη ἡ καταγραφὴ τοῦ «λαδώματος».

Νόμιμη ἡ καταγραφὴ τοῦ «λαδώματος».3Κι ένα ευχάριστο νέο…
Μέχρι τώρα η βιντεοσκόπηση ενός διεφθαρμένου μιζαδόρου ήταν κακούργημα (!)  ενώ η ίδια η λήψη μίζας πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ ήταν πλημμέλημα.

Άρειος Πάγος: Νόμιμη η κρυφή κάμερα όταν καταγράφει μίζες και λαδώματα.

Νομιμοποιεί ο Αρειος Πάγος την βιντεοσκόπηση από ιδιώτη και την χρήση του υλικού της παράνομης βιντεοσκοπήσεως ενεργειών ή συνομιλιών δημοσίων υπαλλήλων από τις οποίες προκύπτει η είσπραξη μίζας. 

Η απόφαση για πρώτη φορά βάζει εξαίρεση στην διατύπωση του νόμου σύμφωνα με την οποία «όποιος αθέμιτα παρακολουθεί με ειδικά τεχνικά μέσα ή… αποτυπώνει σε υλικό φορέα προφορική συνομιλία μεταξύ τρίτων ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα μη δημόσια πράξη άλλου τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». Με την ίδια ποινή τιμωρείται και «ο δράστης που αποτυπώνει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο της συνομιλίας του με άλλον χωρίς τη ρητή συναίνεση του τελευταίου».

ΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΝΟΜΙΜΟ
Ο Άρειος Πάγος θεωρεί πλεον νόμιμη( άρα μπορεί να ληφθεί υπόψιν από δικαστήριο) την καταγραφή  με τεχνικά μέσα, όπως είναι μαγνητόφωνο, ψηφιακό δίσκο, κ.λπ., συνομιλιών δημόσιων λειτουργών (υπαλλήλων) κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, όταν από την καταγραφή της συνομιλίας αποδεικνύεται παθητική δωροδοκία (μίζα) δημοσίου υπαλλήλου.

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥΣ

Η απαγόρευση σύμφωνα με τους αρεοπαγίτες, «αφορά σε εκδηλώσεις ή πράξεις της ιδιωτικής ζωής των τρίτων που είναι ικανές να επιφέρουν βλάβη στην προσωπικότητα και να μειώσουν την αξιοπρέπειά τους, αποσκοπείται δε με τον τρόπο αυτό η διασφάλιση της προστασίας των εννόμων αγαθών του ανθρώπου, που προστατεύονται από τις συνταγματικές αυτές διατάξεις… Η απαγόρευση αυτή δεν περιλαμβάνει και τις πράξεις ή εκδηλώσεις προσώπων, οι οποίες ανεξάρτητα από τον τρόπο και τον χρόνο που γίνονται, δεν ανάγονται στη σφαίρα της προσωπικής και ιδιωτικής ζωής τους, αλλά πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ανατιθεμένων σε αυτούς υπηρεσιακών καθηκόντων και κατά την εκτέλεση τούτων, η οποία ως εκ της φύσεως και του είδους των εκπληρουμένων καθηκόντων υπόκειται σε δημόσιο έλεγχο και κριτική».

Εξάλλου, σημειώνουν οι δικαστές από το ποινικό νομοθετικό πλαίσιο «σαφώς συνάγεται, ότι η καταγραφή ιδιωτικής συνομιλίας με τεχνικά μέσα σε ψηφιακό δίσκο, ο οποίος αποτελεί αυτοτελές αποδεικτικό μέσο και δη έγγραφο, παραδεκτά λαμβάνεται υπόψιν από το δικαστήριο και συνεκτιμάται μαζί με τις άλλες αποδείξεις για τοβ σχηματισμό της δικανικής του κρίσεως, έστω και αν αυτό περιέχει και στηρίχθηκε σε αθέμιτη μαγνητοσκόπηση με τεχνικά μέσα εκδηλώσεων του κατηγορουμένου, που πραγματοποιήθηκαν, όμως, στα πλαίσια των ανατιθεμένων σ` αυτόν υπηρεσιακών καθηκόντων και κατά την εκτέλεσή τους, η οποία υπόκειται σε δημόσιο έλεγχο και κριτική».

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΗΡΕ

Η υπόθεση αφορά σε δωροδοκία υπαλλήλου Πολεοδομίας ό οποίος μαζί με άλλα δύο πρόσωπα πήρε 55.000 ευρώ για την έγκριση συντελεστή δομήσεως. Οι συνομιλίες για την μίζα με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα κατεγράφησαν με ειδικά μηχανήματα και ο πολίτης στην συνέχεια πήγε στην Υπηρεσία Ειδικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ και κατέθεσε το περιστατικό, ενώ παρέδωσε το C.D. που είχε καταγράψει τις συνομιλίες. Η απόφαση ( 277/2014) πάντως θεωρείται πολύ σημαντική και μια διασταλτική ερμηνεία της μπορεί να οδηγήσει σε εφαρμογή της ακόμα και σε περιπτώσεις που έχουν συνταράξει την κοινή γνώμη, όπως είναι η καταγραφή συνομιλιών με παραδοχές για την διάπραξη εγκλημάτων εκ μέρους οργάνων της πολιτείας.

Πέρασαν πολλά χρόνια για να το αντιληφθούν οι υπεύθυνοι, σε αντίθεση με τις περικοπές των μισθών στην Δικαιοσύνη, που άμεσα θεωρήθηκαν παράνομες κι αντισυνταγματικές.

Σίγμα

 

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply