Μήπως παραμένουμε φυλακισμένοι μέσα στίς θεωρίες μας;

Μήπως παραμένουμε φυλακισμένοι μέσα στίς θεωρίες μας;Ὅλοι μας εἴμαστε φιλόσοφοι καὶ ὁ καθένας μας ἔχει τὴν δική του θεωρία.

Ἀρχικὰ αὐτὴ ἡ θεωρία μας ἔδινε τὴν αἰσθήση τῆς ἐλευθερίας καὶ ἀπαντοῦσε σὲ ὅλα τὰ ἐρωτήματά μας.
Μὲ τὸν καιρὸ ἀρχίσαμε νὰ κρατάμε ἀποστάσεις σὲ ὅ,τι δὲν ταίριαζε μὲ τὴν φιλοσοφία μας  καὶ σιγὰ σιγὰ αὐτό ποὺ κάποτε μᾶς ἔδινε ἐλευθερία, ἔγινε ἡ φυλακή μας…
Ἂν εἴμαστε ἀνοιχτοὶ μόνο σὲ ὅ,τι ταιριάζει μὲ τὴν θεωρία μας, τότε… εἴμαστε ἀληθινὰ κλειστοί…!!!

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply